Når du benytter dig af Advokatgruppen, får du ikke alene adgang til Advokatgruppens nationale kompetencer, men også til vores verdensomspændende netværk af internationale eksperter i vores Multilaw netværk.

Dette gør at Advokatgruppen kan servicere alle danske virksomheders behov, uanset hvor i verden man har interesser.

Advokatgruppen er et af de stiftende medlemmer af Multilaw, som er et globalt netværk med af 90 internationalt orienterede advokatfirmaer, repræsenteret i mere end 100 lande og med mere end 10.000 advokater tilknyttet.

Samtidig er Multilaw et internationalt anerkendt netværk, der for femte gang i træk er rangeret som ”Elite Law Firm Network” i Chambers.

Hvis din virksomhed har interesser, der overskrider de nationale grænser eller behov for hjælp i konkrete problemstillinger i udlandet, står Advokatgruppen til rådighed med hele sit globale netværk i ryggen.