Mediation kan være en gylden vej til at løse konflikter

Virksomheder kan spare både tid og penge, hvis en konflikt bliver løst, inden den ender i retten

Selvfølgelig er det dejligt at få ret – også i en retssag. Men nogle gange er det bare langt vigtigere at komme hurtigt videre og få lukket en dør bag sig.

Derfor bliver mediation mere og mere populært, når der er konflikter i det danske erhvervsliv. Som advokater mærker vi klart, at virksomhederne i stadigt højere grad efterspørger advokater, der kan rådgive om eller anvende mediation i stedet for en voldgift eller en retssag.

Fordelene kan være mange, hvis man står med en sag, hvor det ikke har været muligt at nå frem til et forlig. Hvor en retssag som regel ender med en taber og en vinder, tager mediation udgangspunkt i en konstruktiv konfliktløsning, som ofte viser sig at være hurtigere og billigere end at ende i en direkte juridisk konfrontation foran en domstol.

Ikke kun jura

Med mediation tager man nemlig ikke kun udgangspunkt i juraen. Man tager også udgangspunkt i parternes oplagte interesser og bevæggrunde, og begge parter kommer til orde og får indflydelse på det endelige resultat. Samtidig får man luft for sine frustrationer og får givet sin version af sagen.

Det øger chancen for, at begge parter går tilfredse fra en mediation, i stedet for at den ene må traske slukøret og taberdømt ud af en retssal. Faktisk er der flere eksempler på, at selv konflikter, der syntes at være gået i hårdknude, ikke blot kan løses tilfredsstillende gennem mediation – parterne bliver også enige om at genoptage det samarbejde, der ellers havde været lagt på is.

En god mediation er kort sagt kendetegnet ved et hurtigt punktum, og at begge parter kan leve med den endelige aftale. Det betyder netop ikke, at man får ret i alle sine argumenter, men det betyder, at man siger ja til en aftale, der tager højde for alle synspunkter.
Samtidig sparer parterne masser af tid og penge i forhold til en voldgift eller en retssag. Begge dele kan trække ud i årevis, mens bilag og sagsakter hober sig op, og regningerne til advokaterne bare bliver ved med at vokse. Det er ikke en situation, ret mange kan være tjent med – og så er der desuden en indbygget risiko for, at en langstrakt sag i fuld offentlighed kan skade virksomhedernes omdømme, forsinke andre projekter og dermed også koste omsætning.

En gennemsnitlig mediation løses på to-tre måneder. Den gennemsnitlige tid på retssager er til sammenligning 16 måneder for retssager og 19 måneder for voldgiftssager, viser tal fra Advokatsamfundet. Tallene viser også, at en mediation i gennemsnit er godt en halv mill. kr. billigere end en voldgiftssag.

Ud af hjørnerne

Selvfølgelig kan der være sager, der er så principielle, at man som virksomhed er nødt til at gå rettens vej for at få en klar afgørelse. Det er ofte, hvis sagen vil danne præcedens eller potentielt kan få en betydning, hvor hele virksomhedens fremtid og måske endda eksistens kan komme på spil, at rettens vej er den rigtige. Men det er absolut ikke hver gang, og der er ikke tvivl om, at mange af de uenigheder mellem danske virksomheder, som i dag ender foran en juridisk opmand, kunne have været løst med mediation længe forinden – reelt er det alle typer af konflikter, der kan løses ad denne vej.

Flere og flere advokater kan tilbyde mediation, og rollen er ofte at trække parterne ud af de hjørner, de har malet sig selv ind i. Som regel kan en fastlåst situation løses op, så snart man mærker modparten bevæge sig – men det kan tage tid.
En uenighed, parterne ikke selv har kunnet løse, skal man ikke forvente bliver løst af en tredjepart i et snuptag. Det kan være en god idé at sætte en hel dag af til mediationsmødet, for der skal være tid til at lytte, reflektere over modpartens udsagn og tilbud, overveje egne muligheder og selv komme med nye udspil, mens mediatoren vandrer frem og tilbage mellem parterne. Måske lyder en dag af umiddelbart meget, men det skal sættes i forhold til at slæbe tunge sagsmapper ind og ud af retssale i årevis. Samtidig kan der fortsat være brug for at have sin egen advokat med til mediationen til rådgivning og strategiske overvejelser – men det skal igen sættes i forhold til omkostningerne ved en langvarig sag.

Mediation er i øvrigt også blevet en del af de nye standardvilkår i bygge- og anlægsbranchen, AB 18, hvor det gøres klart, at mediation og mægling skal bruges langt mere i fremtiden. Det giver god mening – hvert år bruger byggeriet i Danmark ca. 2,2 mia. kr. på tvister. Det svarer ca. til en femtedel af byggebranchens samlede overskud efter skat, og de penge kunne uden tvivl bruges bedre.

Mediation kan selvsagt også bruges i privatlivet og er ofte en god løsning f.eks. i sager om skilsmisse og forældremyndighed, hvor følelserne er kommet i klemme. Også her handler det om at komme videre i livet og se fremad.
Derfor er det værd at overveje, om mediation kunne være den rigtige udvej, næste gang jeres virksomhed ender i en konflikt, der forekommer svær at løse. Min opfordring skal være at bede jeres advokat undersøge mulighederne – inden I ender i en retssag eller voldgift.

Hvis du har tegnet en retshjælpsforsikring, så dækker disse i stigende grad også advokatbistand til gennemførelse af mediation.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!