Lovforslag vedr. samarbejdschikane

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Folketinget behandler nu lovforslag om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane).

Formålet med lovforslaget er at fremme begge forældres aktive og loyale medvirken i samværssager, og sikre at barnets kontakt med den ene forælder ikke afbrydes uden væsentlig grund.

Lovforslaget vil give Statsforvaltningen nye muligheder for at imødegå samarbejdschikane ved at indføre mødepligt til vejledningsmøder, indføre frist for midlertidige afgørelser, midlertidige afgørelser under bopæls- og forældremyndighedssager bliver endelige og samværsforældre vil automatisk få erstatningssamvær, når bopælsforælderen aflyser samvær.

Læs hele lovforslaget her.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!