Lovændring om ligebehandlingsloven

Seksuel chikane, krænkende handlinger og en seksuelt ladet omgangstone finder sted på mange af de danske arbejdsarbejdspladser, og dette vil regeringen gøre op med. Det sker gennem et nyt lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2019. Samtidig øges Arbejdstilsynets muligheder for at komme disse krænkelser til livs.

Regeringen har således fremsat et lovforslag, der fremhæver, at lige arbejdsvilkår omfatter forbud mod seksuel chikane uanset den generelle omgangstone på arbejdspladsen. Det er muligt, at der kan herske en så fri omgangstone, at den chikanerende medarbejder ikke har indset eller opfattet, at den forurettede medarbejder har følt eller anset det som chikane, men det skal således ikke tillægges betydning fremadrettet.

I den tidligere retspraksis er ytringer af seksuel karakter nogle gange ikke blevet opfattet som seksuel chikane i strid med loven, hvis der herskede en fri omgangstone på arbejdspladsen. Lovforslaget skal således gøre op med tanken om, at seksuel fritone er relevant eller hensigtsmæssig på en arbejdsplads. Medarbejderne såvel som arbejdsgiveren skal kunne føle sig tilpas og respekteret på deres arbejdsplads.

Forhøjet godtgørelse

I forlængelse af ovenstående er der foreslået en godtgørelsesstigning, når der er tale om seksuel chikane. Lovforslaget lægger op til, at det gennemsnitlige godtgørelsesniveau bliver forhøjet med en tredjedel.

Arbejdsgiverens ansvar

Arbejdsgivere bærer ansvaret for at sikre et godt og chikanefrit arbejdsmiljø og hermed også at forebygge krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane. Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl om ansvarsomfang, eller hvordan reglerne skal anvendes, er du velkommen til at kontakte Advokatgruppen.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!