Landsskatteretten ændrer praksis – flere dødsboer bliver skattefrie!

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Ved bedømmelsen af om at bo er skattepligtigt, ser man på, om boets aktiver og nettoformue overstiger en bundgrænse på kr. 2.641.900 (2014). Ved et skifte af et fællesbo med en længstlevende ægtefælle – hvor der enten skiftes i længstlevendes levende live eller hvor et uskiftet bo skiftes efter længstlevendes død – har Skat i mange fortolket reglerne sådan, at aktiverne og nettoformuen samlet set skulle være under de kr. 2.641.900 for at undgå skattepligt.

Efter en række bindende svar fra Skatterådet samt en kendelse fra Landsskatteretten er denne praksis nu ændret! Boets skattepligt skal nu vurderes ud fra, om værdien af hver af ægtefællernes aktiver og nettoformue overstiger bundgrænsen. Det betyder altså, at der ved skifte af et fællesbo indrømmes ægtefællernes et bundfradrag hver, således at der i alt kan være aktiver og nettoformue for kr. 5.283.800, inden skattepligten indtræder!

Denne nye praksis vil selvsagt få stor betydning, og medføre at langt flere boer i fremtiden vil undgå skattepligt.

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!