Influencers politianmeldt for skjult reklame

De sociale medier, i populær tale SoMe, er blevet en kæmpe markedsføringskanal for flere virksomheder. Det bliver mere og mere populært for virksomheder at benytte såkaldte influencers ved reklametiltag af deres brand og produkter.. Forbrugerombudsmanden har  fornylig anmeldt seks influencers for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame, hvilket vi dykker nærmere ned i.

Hvad er en influencer?

En influencer er typisk en person med mange følgere på sin SoMe (sociale medier). Mange influencere betales for at reklamere for et produkt eller et brand gennem  opslag på sine sociale medier.

En influencer ønsker typisk at nå ud til mange mennesker med sine opslag og derved inspirere sine følgere. En influencer anses dermed for at  kunnepåvirke  sine følgere, idet følgerne ofte ser op til influenceren.

Som influencer, der modtager betaling for at markedsføre et produkt eller brand, vil det blive betragtet som markedsføring som erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand. For at undgå at overtræde reglerne om ”skjult reklame” skal en influencer tydeligt fremhæve, hvis det pågældende opslag er af kommerciel karakter.

”Tags” og ”hashtags” er ikke nok!

Som ovenfor beskrevet har en influencer et selvstændigt ansvar for at sikre, at følgerne ikke kan være i tvivl om, hvornår et opslag er reklame eller udtryk for influencerens egen mening.

Forbrugerombudsmanden har senest politianmeldt en influencer, som i nogle tilfælde blot havde benyttet ”tags” af virksomhedens navn i sine opslag og i nogle andre tilfælde brugt ”hashtags”. Den omtalte influencer havde i nogle opslag markeret ”reklame”, men ordet ”reklame” indgik blandt andre hashtags og tags eller stod til sidst i opslaget. Dette er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke nok og bliver dermed betragtet som skjult reklame.

Skjult reklame er ulovligt og strafbart

Da influencere typisk tjener penge på at reklamere for virksomheder via SoMe-platforme, opfattes influencere som erhvervsdrivende. Det betyder, at de skal iagttage reglerne efter markedsføringsloven.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 4 skal en erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Det vil sige, at hvis det ikke fremgår tydeligt, at en influencers opslag på SoMe-platforme, at opslaget er reklame, er dette i strid med markedsføringsloven.

Ifølge markedsføringslovens § 37, stk. 3 kan en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 4 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Krav om tydelig reklame

Såfremt et opslag skal være reklame, skal dette tydeligt fremgå af opslaget. Dette skal samtidig fremgå som noget af det første, således at der ikke skal ”scrolles”. Opslaget kan markeres som ”reklame”, ”annonce” eller lignende, således at modtageren ikke er i tvivl herom.

Har du brug for rådgivning?

Hos Advokatgruppen er vi eksperter inde for markedsføring og står klar til at hjælpe dig med, at din markedsføring eller dine konkurrenters markedsføring lever op til de gældende regler. Ring til os for en gratis indledende dialog.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!