Hvem har ret til familienavnet som domænenavn?

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

En fætter og kusine i familien Bale er kommet godt og grundigt op at slås – juridisk forstås.

Stridens kerne er domænenavnet bale.dk, der pt. er registreret af fætteren og har været det i en årrække. Domænet anvendes ifølge sagens oplysninger til intern privat brug for fætterens gren af Bale familien. Kusinen med samme efternavn ønsker imidlertid domænet overdraget til sig, til brug for det advokatfirma hun driver, der også bærer navnet Bale.

Udover sagens mere kuriøse aspekter, er sagen interessant fordi brugen af domænenavnet næsten udelukkende sker internt i familien, og indexering på Google og andre søgemaskiner var således aktivt fravalgt. Det fremgik tidligere af hovedsiden bale.dk, at

“Dette er et privat domæne for familien Bale i Danmark. Her er intet af relevans for andre end familiens medlemmer. Tak for dit besøg – now… please move on.”

Domænet blev efter det i sagen oplyste anvendt til mail, FTP-server, undersider der kræver godkendt log-in mm. og henvendte sig derfor ikke sig til offentligheden som sådan.

Domæneklagenævnet skulle derfor afveje fætterens private interesser i at beholde domænenavnet, overfor kusinens kommercielle interesser i at få overdraget domænenavnet til sig.

Domæneklagenævnet endte med at vægte fætterens interesse i domænenavnet tungest. Nævnet afviste derfor, at fætteren havde handlet i strid med god domænenavnsskik og afviste også, at domænenavnet skulle overdrages til kusinens virksomhed.

Sagen slutter imidlertid ikke her, da kusinen har valgt at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten, hvor sagen pt. verserer.

Update: Sagen er sluttet med et forlig. Forliget er, ligesom resten af sagen, omgærdet af en vis dramatik. Forliget er desværre juridisk uinteressant, da det ikke bidrager til fortolkningen af, hvem der har mest ret til et familienavn.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!