Hvad kan du gøre, hvis du udsættes for ulovlig deling af intime billeder?

Det er ikke kun berømtheder der oplever, at få deres intime billeder delt på internettet, helt almindelige danskere oplever desværre også, at deres private intime billeder deles ulovligt online. Det kan være billeder sendt til en tidligere kæreste, såkaldt “hævnporno”, eller billeder en hacker ulovligt har skaffet sig adgang til. Fælles for alle situationerne er, at den afbildede ikke har givet samtykke til spredningen af billederne.

For de fleste er den første indskydelse, at de udelukkende har mulighed for at anmelde sagen til politiet, hvis de er blevet udsat for ulovlig deling af intime billeder. Det er også der man skal starte med at henvende sig, men desværre oplever flere, at politiet ikke har ressourcer nok til at behandle alle henvendelser, og sagen bliver derefter sat i bero.

Efter at sagen er meldt til politiet er der dog andre muligheder man kan overveje, for at få stoppet delingen og stille nogen til ansvar for deres handlinger. Deling af intime billeder til andre uden samtykke kan udgøre mere end et brud på de strafferetlige regler, og kan være en overtrædelse af flere privatretlige regler. Det kan således være en fordel at kontakte en advokat og bede om hjælp.

Deling af intime billeder uden samtykke kan være i strid med markedsføringsloven og ophavsretsloven. Dernæst er der mulighed for at kunne få ikendt erstatning efter erstatningsansvarsloven, da man uretmæssigt er blevet pålagt skade. Ved hjælp fra en advokat kan det også være muligt at få slettet billederne hurtigere end ved hjælp fra politiet, idet det for erhvervsdrivende er i strid med persondataloven at dele billeder af andre i intime situationer uden deres samtykke. Man kan hermed få hjælp, hvis et af de sociale medier, hvorpå billedet er delt, ikke ønsker at slette det.

Det er således ikke kun politiet, der kan hjælpe, hvis man skulle være udsat for ulovlig deling af intime billeder på nettet.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!