Husk at omdanne dit IVS til ApS

Udfasningen af iværksætterselskaber (IVS’er) er snart nået til ende. Inden den 15. oktober 2021 skal alle eksisterende IVS’er omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. De IVS’er, der ikke overholder fristen, og der ikke er anmeldt til opløsning forinden, bliver tvangsopløst.

Ikke længere muligt at stifte iværksætterselskab

Et iværksætterselskab var med til at kickstarte iværksætterdrømmen. Det var herefter muligt at stifte et selskab til blot 1 kr. med den betingelse, at 25% af overskuddet skulle spares op til stiftelse af et ApS. Dette er således ikke længere muligt.

Selskabsformen blev afskaffet, da den i større omfang end forventet medførte en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancer viste sig at være næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Det medførte, at mange af IVS’erne oftere end andre virksomhedstyper blev tvangsopløst eller gik konkurs. Dette blev en kæmpe byrde for staten, da ejeren af et iværksætterselskab ikke mistede noget, da forpligtelserne lå i selve selskabet, hvorfor staten hver gang stod med det økonomiske ansvar. Folketinget valgte derfor tilbage i 2019 at udfase virksomhedsformen IVS.

Vær opmærksom på kapitalkravet til et ApS

Da Folketinget besluttede at udfase virksomhedsformen IVS, blev kapitalkravet til anpartsselskaber også reduceret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Du kan dog gøre brug af apportindskud, som er andre værdier end penge, f.eks. maskiner og biler.

Det har dog også den konsekvens, at dit iværksætterselskab skal have 40.000 kr., hvis det skal omregistreres.

Det bemærkes, at hvis dit ApS går konkurs, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld. Dvs. du ikke skal gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed ikke overlever.

Det skal du vide

  • Du ikke længere kan stifte et IVS eller oprette et på anden vis
  • Du skal have omregistreret dit IVS til APS eller opløst dit IVS inden den 15. oktober 2021
  • Hvis du ikke overholder fristen, og dit IVS ikke anmeldt til opløsning forinden, vil selskabet blive tvangsopløst
  • Kapitalkravet til et ApS er 40.000 kr.

Skal vi hjælpe dig med omdannelse af din virksomhed?

Hvis du står over for en virksomhedsomdannelse, er det vigtigt at søge juridisk rådgivning. Vores advokater har stor erfaring med stiftelse og håndtering af anpartsselskaber. Kontakt os endelig for en gratis indledende samtale om dit behov for omdannelsen af dit IVS.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!