Handelsagenter og internetsalg

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Handelsagentloven udtaler sig ikke om hvorledes der skal forholdes, hvis agenturgiveren også – som de fleste i dag – har en hjemmeside med en web-shop. Det er meget naturligt, idet internet ikke var udviklet da direktivet i 1986 og loven i 1990 blev vedtaget.

Men hyppigt vil fremgangsmåden være, at det aftales, at agenten får provision af det salg, der sker til kunderne i agentens område.

Der kan f.eks. anvendes flg. formulering i agenturaftalen:

Agenturgiveren er berettiget til at markedsføre og sælge Produkterne gennem sin internet-website (hvis han har nogen). Medmindre der skriftligt er aftalt andet, er Agenten berettiget til provision af salg, der foretages af Agenturgiveren gennem internettet til kunder bosiddende i Området.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!