Handelsagentens pligter

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende og derfor er der grænser for, hvor detaljerede instrukser han kan pålægges af agenturgiveren. Handelsagentloven er endvidere vag i oplistningen af handelsagentens pligter:

  • han skal ved udførelsen af sit hverv varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt
  • han skal foretage rimelige bestræbelser på at indhente tilbud
  • underrette agenturgiveren om indhentet tilbud, og
  • følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren

Der er tale om meget vage bestemmelser. Det anbefales følgelig fra samarbejdets begyndelse, i kontrakter at få medtaget rimelige bestemmelser om besøgshyppighed, rapporteringspligt, prognosticering og lignende, samt evt. bestemmelser om opnåelse af et angivet rimeligt minimumssalg, messebesøg og lignende marketingrelaterede forhold.

Uden sådanne rimeligt regulerende bestemmelser, aftalt i forbindelse med etablering af samarbejdet, er agenturgiveren dårligt stillet.

Men der er altså ikke hjemmel til under samarbejdet meget detailleret at pålægge agenten pligter. I så fald er der er risiko for, at forholdet retligt betragtes som et ansættelsesforhold.

Modelkontrakter fra agentorganisationer, som f.eks. CDH i Tyskland, er renset for detailregulering af agentens pligter.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!