Group: Administration

simone andersen advokatgruppen
Simone Andersen Receptionist
Direkte:
70 10 13 30
E-mail:
reception2@advokatgruppen.dk
Lone Toft Axelsen Administrationschef
Direkte:
76 28 14 75
E-mail:
lta@advokatgruppen.dk
Bogholder Lene Liboriussen
Lene Liboriussen Bogholder
Direkte:
76 28 14 30
E-mail:
lel@advokatgruppen.dk