Frist for omregistrering af IVS’er rykket til 15. oktober 2021

I 2019 besluttede Erhvervsstyrelsen at fjerne muligheden for at stifte iværksætterselskaber, idet en stor del af disse gik konkurs inden for de første par år. Til stor glæde for flere virksomhedsejere blev det fra d. 25.  februar 2021 lettere at omdanne iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Den sidste frist for omdannelsen var 15. april, men denne frist er nu rykket til 15. oktober.

Omregistrering af selskab

Lovændringen betyder, at man nu kan omdanne et IVS til et ApS ved indbetaling af restkapitalen. Restkapitalen er differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet for et anpartsselskabs selskabskapital, som er 40.000 kr. Yderligere er det ikke længere en betingelse for omdannelse af et IVS til et ApS, at en vurderingsmand har udarbejdet en erklæring om, at den nødvendige kapital er til stede.

  • Generalforsamlingen i et iværksætterselskab, som ikke er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, skal derfor senest d. 15. oktober 2021 beslutte, at iværksætterselskabet skal omdannes til et anpartsselskab. Dette kræver stemmeflertal, da der er tale om en vedtægtsændring.
  • Selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr. Selskabsnavnet skal ændres fra IVS til ApS.
  • Ændringerne i selskabet skal registreres på virk.dk. Omregistreringen koster ikke noget.

Opløsning af selskab

Hvis du ikke ønsker at omregistrere selskabet skal det opløses. Hvis alle kreditorer er betalt, kan selskabet nemt opløses ved at indsende en betalingserklæring. Desuden skal der vedlægges en erklæring fra skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger afgifts- og skattekrav vedrørende iværksætterselskabet.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at omdanne dit IVS til et ApS, så står vi klar. Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater i Horsens, Fredericia og Århus. Selvom vi er placeret i Østjylland, så rådgiver vi i hele Danmark. Flere af vores dygtige selskabsadvokater har mange års erfaring i selskabsret samt i afholdelse af generalforsamlinger. Kontakt os i dag – vi giver dig en gratis samtale.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!