Frikendt for under påkørsel af en knallert at ”have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden”

Retten finder, at der… ikke er ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte svingede til højre uden at sikre sig, at manøvren kunne udføres uden ulempe for knallertkøreren jf. færdselsloven §26 stk. 6 – Som følge heraf frifindes tiltalte

Omstændighederne

Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens §118, jf. §26, stk. 6, ved at have svinget til højre uden at sikre sig, at manøvren kunne udføres uden ulempe, da der skete et sammenstød med en knallert, med personel og materiel skade til følge.

Anklagemyndigheden nedlagde en påstand om, at tiltalte skulle straffes med en bøde på 2.500 kr. og samtidig betinget frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj, jf. færdselsloven §125, stk. 1, nr. 1.

Forsvaret for tiltalte

Tiltalte oplyste, at tiltalte havde set knallerten cirka 10 meter før krydset og at tiltalte i krydset var stoppet inden stoplinjen, med tændt blinklys, og ventet på, at knallerten var kørt forbi. Tiltalte forklarede, at sammenstødet skete bag stoplinjen i krydset, ved at knallerten påkørte hende på højre baghjul og at knallerten stod oprejst, da hun steg ud af bilen for at tale med føreren, inden hun kørte lidt ned af vejen og parkerede bilen.

Forurettede i sagen, knallertføreren, påstod, at bilen var kørt ud i krydset og svinget ind over cykelstien, og ikke stoppet ved stoplinjen, hvorved der skete sammenstød og forurettede væltede, samt at tiltalte med det samme kørte videre.

Forsvarer, Advokat Michael Sønderskov, påpegede i forsvaret, at sagen var mangelfuld, idet den eksempelvis manglede; tekniske undersøgelser af knallerten (var den lovlig?), skrammer, skader, etc. Samtidig påpegede Michael Sønderskov, at ud fra forklaringerne,  det ord mod ord, hvorfor ”in dubio pro reo”-princippet skal finde anvendelse – nemlig; ”enhver rimeligt begrundet tvivl bør komme den tiltalte til gode”. Alt sammenholdt burde tiltalte, ifølge forsvaret, derfor frifindes.

Dommen

Tiltalte blev frikendt for hele tiltalen og fik hverken bøde eller betinget frakendelse af kørekortet. Retten begrundede resultatet med, at der ikke var ført til domfældelse tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte svingede til højre uden at sikre sig, at dette kunne gøres uden ulempe, jf. færdselsloven §26 stk. 6.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!