FREMTIDSFULDMAGTER

Fredag den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, hvori du giver en eller flere personer fuldmagt til at disponere på dine vegne, såfremt du mister evnen til selv at disponere. Fuldmagten kan således oprettes i dag, men den vil være inaktiv indtil den dag, hvor du selv bliver ude af stand til at disponere.

En fremtidsfuldmagt er dermed et praktisk og privatretligt alternativ til det offentligt fastsatte værgemål, hvor du således selv kan bestemme, hvem der skal disponere på dine vegne samtidig med, at du undgår at skulle ind i det tunge værgemålssystem, hvor Statsforvaltningen vælger, hvem der skal være din værge.

Fordelene ved det nye system er, at der er tale om en lovreguleret ordning, som blandt andet indebærer, at en notar sikrer, at fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og at fuldmagten ikke er blevet oprettet under pres på tidspunktet for fuldmagtens oprettelse, hvorved der er større sikkerhed for, at fuldmagten kommer til at fungere efter hensigten.

 

Hvad kan man bestemme i en fremtidsfuldmagt?

Du skal udpege en eller flere fremtidige fuldmægtige.

Denne person/disse personer skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du i fremtiden selv bliver ude af stand til dette.

Økonomiske forhold kan eksempelvis være adgangen til at indgå betalingsaftaler med banken, sælge fast ejendom mv. Personlige forhold kan eksempelvis være adgangen til at søge om offentlig hjælp, herunder hjemmepleje mv.

 

Hvem bør oprette en fremtidsfuldmagt?

Ordningen er særligt relevant for personer, der diagnosticeres med en demenssygdom, da man således tidligt i sygdomsforløbet selv kan udpege den person, som man ønsker skal varetage ens forhold, når man kommer til et stadie i sygdomsforløbet, hvor man selv bliver ude af stand til dette.

Dog bør alle overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, selvom man ikke aktuelt er syg, da man således kan sikre sine økonomiske og personlige forhold i tilfælde af eventuelt senere sygdom eller ulykke.

Måske har du allerede oprettet en generalfuldmagt. En generalfuldmagt vil stadig være gyldig, selvom Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft. Det vil alligevel være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, da man via den nye lovregulerede ordning får en langt større sikkerhed for, at fuldmagten senere hen kan anvendes efter sit formål.

 

Hvordan oprettes den?

Fuldmagten skal oprettes og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret via det digitale tinglysningssystem, hvor du således med NemID logger ind for at oprette denne.

Dernæst skal fuldmagten vedkendes for en notar på et dommerkontor. Du kan på www.domstol.dk se, hvor nærmeste dommerkontor ligger. Du skal betale et gebyr på kr. 300 til notaren.

Når der senere opstår behov for at bruge fuldmagten, fordi fuldmagtsgiver ikke længere selv er i stand til at varetage sine interesser, skal den sættes i kraft via Statsforvaltningen efter anmodning fra enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver.

 

Mange overvejelser

Ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er der således mange overvejelser, du som fuldmagtsgiver skal gøre dig.

Først og fremmest er vigtigt, at du vælger en person/flere personer, som du har fuld tillid til. Såfremt du vælger flere fuldmægtige, er det vigtigt at beslutte, om disse skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden, samt om det skal være muligt for den fuldmægtige at give fuldmagten videre.

Herefter skal du tage stilling til, hvilke forhold, du ønsker, den fuldmægtige skal kunne disponere over.

 

Advokatgruppen hjælper dig videre – kontakt os gratis

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til en af vores dygtige advokater, der kan hjælpe dig videre. Både hvis du står i en situation, hvor du ikke ved, om du har behov for at oprette en fremtidsfuldmagt, eller hvis du har brug for hjælp med at få fremtidsfuldmagten oprettet.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!