Forfald af provision

Vedrørende forfald af betaling af provision er normalen, at provision forfalder når varerne er leveret og at betaling skal ske senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, i hvilken leveringen fandt sted.

Sker der f.eks. levering til den 15. juli er seneste rettidige betaling for provision den 31. oktober. Provisionsnotaen skal ligeledes foreligge senest denne dag.

Handelsagenten har vidtgående rettigheder til at få indsigt i agenturgiverens regnskabsforhold med henblik på kontrol af rigtigheden af provisionsafregningerne.