Endelig er links erklæret lovlige

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Det har for mange brugere af internettet længe været en selvfølge, at man må lave links til f.eks. en nyhedsartikel som er frit tilgængelig på en tredjemands hjemmeside.

Et sådant link kan imidlertid betragtes som en “overførsel til almenheden” af ophavsretsbeskyttet materiale, og dermed ulovligt.

Fortolkningen af dette helt basale spørgsmål er nu blevet en hel del klarer, efter EU-domstolen har svaret på en række spørgsmål stillet af en svensk domstol.

Spørgsmålene gik på, om det at etablere links til artikler offentliggjort frit tilgængeligt på en hjemmeside uden samtykke fra den der havde lagt artiklen online, skulle forstås som “overførsel til almenheden” og dermed en ophavsretlig krænkelse.

EU-domstolen svarede, at sådanne links udgjorde en overførsel af ophavsretsbeskyttet materiale, men at idet der var tale om en overførsel til den samme “almenhed” som allerede havde adgang til de frit tilgængelige artikler, så var der ikke tale om en ophavsretlig krænkelse.

Anderledes ser det ud, hvis linket omgår en beskyttelsesforanstaltning, som f.eks. en paywall eller omgår et krav om at man skal registrere sig som bruger på den pågældende side der linkes til.

Endeligt svarede Domstolen, at medlemsstaterne ikke er berettigede til selv at indføre en skrappere fortolkning af om et link udgør en ophavsretskrænkelse.

Der er stadig uafklarede nuancer om spørgsmålet, og det kan derfor kun anbefales, at man søger professionel advokatbistand hvis man er i tvivl om sin retsstilling.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!