Dit generationsskifte er godt på vej til at blive billigere

Familieejede virksomheder kan se frem til lavere afgifter, når næste generation skal overtage

Livet er ved at blive lidt lettere for familieejede virksomheder, der står foran et generationsskifte. Vel at mærke, når generationsskiftet bliver i familien. Det sker, fordi et lovforslag om at sænke bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder netop er blevet fremsat af regeringen og forventes vedtaget snart.

Lovændringen – hvis den går igennem Folketinget, hvad alt tyder på – betyder en sænkning af afgifterne frem mod 2020 og med tilbagevirkende kraft allerede fra 01.01.2016. Fra at være oppe på 15 pct. vil afgiften om tre år være nede på fem pct., og regeringen har en målsætning om helt at fjerne den inden 2025.

Det betyder en del for fabrikant Jensen og hans arvtagere. Hvis værdien af Jensens virksomhed er opgjort til 50 millioner, skulle hans børn tidligere betale 7,5 mill. kr. i afgift for at overtage den – om få år vil det beløb være halveret. Ja, måske kan det blive endnu lavere.

Netop generationsskifter kan være en langvarig og sej proces, som rummer en del omkostninger og mange overvejelser. Den kommende ændring vil dermed blive en markant forbedring for mange danske virksomheder og kan – måske – bidrage til, at flere generationsskifter forløber glidende og til alles tilfredshed.

Det er anslået, at ca. 20.000 familieejede danske virksomheder står over for et generationsskifte i de kommende 10 år. Nogle af dem vil naturligt blive afhændet til anden side uden for familien, fordi der ikke er noget reelt ønske om at fortsætte i familien, men med lavere afgifter bliver det nemmere og mere attraktivt for de næste generationer at indtage pladsen for bordenden.

Håbet er, at flere danske virksomheder dermed forbliver på danske hænder – og det er bestemt ikke uden betydning for samfundet: De familieejede virksomheder i Danmark rummer ca. 300.000 arbejdspladser fordelt over hele landet og i mange typer af brancher.

Nedsættelsen af afgifter skal gælde både generationsskifter ved død (boafgift) og i levende live (gaveafgift). I dag er afgiften på 15 pct. af de værdier, der overføres inden for den nærmeste familie – vel at mærke de værdier, der overstiger det afgiftsfrie bundfradrag.

Ændringerne gælder både personligt ejede virksomheder og de virksomheder, der er drevet i selskabsform, men gælder ikke formuer i al almindelighed. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at din virksomhed kan få glæde af den lavere afgift, og det skal du naturligvis være opmærksom på, den dag den nye lov er en realitet:

Virksomheden skal være reel og aktiv. Hvis f.eks. mindst 50 pct. af selskabets indtægter i de seneste tre år kommer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter og værdipapirer, gælder nedsættelsen ikke. Det gør den heller ikke, hvis værdien af ejendomme, værdipapirer m.m. udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af de samlede aktiver.

Betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt – dvs. at den skat, et salg til handelsværdien ville udløse, ikke skal betales i forbindelse med generationsskiftet, men først den dag, virksomheden endeligt skifter hænder.

Det skal være nære familiemedlemmer, der overtager virksomheden – f.eks. børn, børnebørn eller stedbørn. Har du ingen børn selv, kan dine søskendes børn også være en mulighed.

Du skal have ejet virksomheden i mindst et år, inden du kan sætte et generationsskifte i gang. Samtidig er det et krav, at du har været en aktiv del af selskabet i mindst et år i løbet af den tid, du har ejet virksomheden – altså ikke nødvendigvis det seneste år.

Den person, der overtager virksomheden, skal beholde den i mindst tre år efter generationsskiftet. Hvis hun eller han sælger den, inden de tre år er gået, bliver bo- eller gaveafgiften forhøjet. Der er dog undtagelser: Hvis den nye ejer bliver livstruende syg eller dør, påvirker det ikke afgiften, og det gør det heller ikke, hvis den nye ejer er et medlem af den nærmeste familie.

Trods disse krav vil mange virksomheder kunne få glæde af de lavere afgifter – er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte mig, inden du foretager dig yderligere.

 

(Også bragt i flere af Jyske Mediers aviser lørdag den 01.04.2017)

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!