Anders Munk Zacho vinder landsretssag om personskade påført ved påkørsel med lav hastighed

Flere og flere forsikringsselskaber afviser skadelidtes personskadekrav i trafikulykker, hvor påkørslen er sket med lav hastighed.

Advokat, Anders Munk Zacho, har netop vundet en sag i Østre Landsret, hvor forsikringsselskabet afviste erstatningskravene med den begrundelse, at der ikke var årsagssammenhæng mellem færdselsulykken, som skete med lav hastighed, og skadelidtes varige gener og længerevarende sygdomsforløb, da dette måtte skyldes noget andet. Landsretten fandt derimod, at der var årsagssammenhæng mellem vores klients påførte gener og færdselsuheldet, hvorfor vores klient fik medhold og dermed fik sin berettigede erstatning.

I Advokatgruppen står vi altid klar med en både gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Dette gælder i alle typer af personskadesager. Påtager vi os sagen, vil det altid ske efter princippet om ”ingen erstatning – ingen regning”.

Læs mere om denne typer sager her.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!