Dine gamle betalingskrav kan være forældede til nytår

Mange virksomheder gør ikke nok for at inddrive gammel gæld

I løbet af de næste par måneder udløber fristen for en række krav om betalinger. Det er særligt krav, som kreditorer fremsendte for knap 10 år siden, da en ny lov om forældelsesfrister trådte i kraft.

Det betyder, at disse kreditorer – hvis pengene ikke er blevet betalt i de mellemliggende 10 år – risikerer at miste deres krav, hvis de ikke får afbrudt forældelsen, inden de 10 år er gået. Det vender jeg tilbage til.

Baggrunden er, at man for ca. 10 år siden ændrede forældelsesloven og dermed også vedtog nogle såkaldte overgangsregler.  I den forbindelse sendte rigtig mange kreditorer, i slutningen af 2007, påmindelser til deres skyldnere (debitorer) for at afbryde en forældelse af deres krav.  Hvis kreditorerne havde et fundament for deres krav, f.eks. en dom eller et frivilligt forlig, så var en simpel påmindelse (typisk et brev sendt til skyldnerens adresse) nok til at afbryde forældelsesfristen i yderligere 10 år.

Det er disse krav, der er ved at blive forældet nu.

 

Kravet kan gå tabt

Kravene kan gælde alle typer af gæld og forfaldne betalinger – fra et tv eller en bil, der ikke er betalt, til en erstatning efter en tabt retssag. På samme måde kan beløbene række fra små tre- og firecifrede beløb til udeståender i millionklassen. Men fælles for alle disse fordringer er altså, at hvis ikke kreditor sørger for at forny sit krav, inden de 10 år er gået, falder kravet helt bort ved forældelse.

Hvis man f.eks. sendte et brev til en skyldner den 4. november 2007 med et krav, skal dette krav fornys inden den 4. november 2017. Sker det dagen efter, er det for sent, og retten til pengene er tabt.

En del virksomheder, der har penge til gode, gør desværre ikke nok for at inddrive gælden. Mange af kravene fra 2007 har siden ligget trygt og godt i en skuffe, og risikerer dermed at blive glemt. Hvis der kommer nyt personale i økonomiafdelingen, og ansvaret skifter, eller virksomheden selv gennem fusion og/eller opkøb bliver en del af et andet selskab, kan gamle krav let gå i glemmebogen.

Det er en dårlig idé. For det første kan det være ganske mange penge, man som virksomhed på den måde smider i skraldespanden, fordi man ikke får overholdt en tidsfrist – og for det andet kan det jo være, at debitor er kommet i en bedre økonomisk situation, så der nu er mulighed for at betale gælden. Typisk er debitorerne i disse langvarige gældssager mindre virksomheder eller privatpersoner, og deres økonomi og status kan have ændret sig meget på 10 år. Derfor giver det god mening at prøve igen.

Hvis skyldner på et hvilket som helst tidspunkt går konkurs, skal kravet hurtigst muligt anmeldes i konkursboet og til den kurator, der bestyrer boet. Hvis skyldner er en privatperson, der er afgået ved døden, er det tilsvarende dødsboet, kravet hurtigst muligt skal anmeldes i.  Der gælder nemlig nogle helt særlige anmeldelsesfrister for både dødsboer og konkursboet, som skal overholdes for at kunne få evt. dækning af et gyldigt krav.

 

Erkendelse – eller i retten

Overgangsreglernes mulighed for at sende en simpel påmindelse for at afbryde forældelse af et krav gælder ikke længere.

Når kravene skal fornys i dag, kan det derfor kun ske på to måder:

Enten ved at skyldneren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse overfor kreditor. For at undgå uenigheder om, hvorvidt skyldneren har erkendt sin gæld til kreditor, anbefales det at der indgås en utvetydig skriftlig aftale herom inden kravet bliver forældet.

En anden mulighed er at gå til retten for at forny kravet. Her er det afgørende, hvilken dato retten kvitterer for at have modtaget henvendelsen. For at gentage eksemplet fra før: Er brevet fra 2007 dateret 4. november, skal retten kvittere for modtagelsen inden den 4. november i år – ellers falder kravet bort.

Som hovedregel vil disse krav (hvor der haves et fundament) blive fornyet i yderligere 10 år. Et gammelt krav, der bliver fornyet 4. november 2017, skal således i princippet fornys igen inden den 4. november 2027.

Vores råd til alle vores klienter er klart: Hold fast i dine gamle krav og få dem fornyet, inden tidsfristen udløber. Gammel gæld er ikke nødvendigvis umulig at inddrive, hvis blot man sætter tingene i system. Vi ser lidt for ofte, at gamle inddrivelser forsvinder – endda med betydelige beløb – fordi man glemmer det i hverdagen. Det er der ingen grund til; slet ikke når der er tale om gæld, skyldneren reelt anerkender.
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig med hensyn til gammel gæld og inddrivelser fra 2007, bør du kontakte din advokat og få et overblik og et godt råd om din konkrete sag.

Men husk: Vent ikke for længe. Efter nytår kan det endegyldigt være for sent.

 

Artiklen er også bragt i Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad lørdag den 21.10.2017.

AKG
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!