Der skal betales boafgift af gaver som ikke er effektueret ved gavegivers død

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Vestre Landsret har i en afgørelse af den 14. september 2011 taget stilling til, om ikke-effektuerede gaver kan unddrages boafgift.

Afdøde havde inden sin død underskrevet gavebreve for et samlet større beløb til sine børn, børnebørn og svigerbørn. Gaverne kunne efter boafgiftslovens regler om gaver til nærtstående i et vist omfang været modtaget uden at skulle betale gaveafgift.

Gaverne blev dog aldrig endeligt givet på grund af manglende likviditet hos gavegiver/afdøde, hvilket medførte, at skifteretten tog det samlede gavebeløb med i sin opgørelse af boet og dermed også i sin beregning af boafgiften. Dette klagede arvingerne over men landsretten stadfæstede afgørelsen fra skifteretten.

Begrundelsen skal findes i, at gaverne, som beskrevet ovenfor, ikke var effektueret, da gavegiver afgik ved døden. Boafgiftslovens § 13, stk. 3 stiller krav om, at der skal være tale om ”virkeligt præsterede ydelser”, før gældsforpligtelser til nærtstående kan fratrækkes boet.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!