Budskab i reklame på TV og YouTube i strid med betingelser var vildledende markedsføring

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor forsikringsselskabet Alka er blevet dømt for vildledende markedsføring af bilforsikringer. Dommen fastslår, at Alka har overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning og pålægger dem en bøde på 16,9 mio. kroner.

Sagen blev oprindeligt politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i 2018, og under sagens forløb fusionerede Alka med Tryg Forsikring. I markedsføringen af deres bilforsikringer i 2016 og 2017 på Tv-kanaler og på YouTube hævdede Alka; ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”.

I forsikringsbetingelserne fremgik det dog blandt andet at: ”Vi kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade”. Derudover fremgik det, at forbrugere som havde haft en skade, ville få udsat en ellers planmæssig årlig præmienedsættelse eller få forhøjet deres selvrisiko med 4.000 kroner i det efterfølgende år.

Muligheden er tilstrækkelig

Højesteret fastslog, at det var underordnet, at Alka undlod at benytte sig af muligheden for at forhøje prisen eller selvrisikoen efter en skade. Muligheden for at kunne gøre det iht. betingelserne var altså tilstrækkelig til at betragte markedsføringen som vildledende.

Højesteret konstaterede, at reklamen var vildledende, da den gav indtryk af, at en skade ikke kunne påvirke prisen for bilforsikringen, jf. markedsføringslovens § 5, stk.1. Dommen understreger betydningen af at overholde markedsføringsloven og sikre, at reklamer ikke består af urigtig oplysninger eller i sin fremstillingsform eller på anden måde kan vildlede en gennemsnitsforbruger.

Dommen er samtidig et vigtigt signal til erhvervsdrivende om, at de skal være opmærksomme på markedsføringslovens regler og forpligtelser. Dette kan have direkte betydning for løbende forbrugeraftaler, herunder låneaftaler og abonnementsaftaler, hvilket i højere grad betyder, at virksomheders markedsføringsretsafdelinger bør kende vilkårene for virksomhedens produkter for at undgå at iværksætte reklamer, som på grund af vilkårene vil blive betragtet som vildledende markedsføring.

Bødens størrelse pointerer samtidig det høje bødeniveau, som vildledende markedsføring kan føre til, hvilket naturligvis kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder, især små- og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har den økonomiske kapacitet til at absorbere en sådan bøde.

Brug for hjælp?

Vi rådgiver dagligt klienter inden for markedsføringsloven og har stor erfaring med at afdække de forskellige faldgruber.

Har du behov for at kende mere til markedsføringsloven, herunder hvorvidt jeres markedsføring er i tråd med markedsføringslovens regler, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan altid ringe til os på 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen på siden her. Den første, indledende samtale er altid gratis.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!