Bortfald af provision

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Hovedreglen er, at provision bortfalder, hvis det bevises, at salgsaftalen ikke opfyldes af køber, uden at det skyldes agenturgiveren. Tilsvarende gælder ved delvis betaling.

Risikoen for aftalens manglende opfyldelse placeres i relation til provision hos handelsagenten. Handelsagenten tilskyndes derfor til at udvise omhu ved valg af kunder. For agenturgiveren er den manglende opfyldelse – ved kundens manglende betaling – dog selvsagt mere alvorlig.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!