Bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af GDPR

Retten i Aarhus har pr. den 12. februar 2021 afsagt den første danske GDPR-dom, og Retten har givet en bøde på 100.000 kr. til selskabet Ilva A/S. Ilva A/S havde unødvendigt opbevaret omkring 350.000 personoplysninger i et ældre og næsten udfaset kundedatasystem.

Det var det danske Datatilsyn, som indstillede sagen til anklagemyndigheden med en afgørelse om, at bøden skulle lyde på 1,5 millioner kr. Anklagemyndigheden tilsluttede sig denne afgørelse efterfølgende.

Der var tale om formidlende omstændigheder

Retten i Århus mente, at Ilva A/S overtrædelse af GDPR´s regelsættet var sket uagtsomt, og at der blot var tale om en forglemmelse. Hertil fandt Retten det kritisabelt, at anklagemyndigheden og Datatilsynet ikke i formidlende retning havde taget acceptabelt hensyn til de forhold, som gør bedømmelsen af en ulovlig handling mildere, da disse formildende omstændigheder fremgår direkte af GDPR-reglerne.

Der var tale om følgende formidlende omstændigheder:

  • En førstegangsovertrædelse
  • Oplysningerne var ikke af personfølsom karakter
  • Kundedatasystemet, hvori oplysningerne befandt sig, var ældre og til dels udfaset
  • Ingen registrerede personer havde lidt skade
  • Overtrædelsen var af formel karakter

Ilva A/S havde tillige udført en række compliance-foranstaltninger for at sikre, at selskabets juridiske og IT-tekniske systemer var i overensstemmelse med GDPR’s regelsæt. Der var i alt tale om 57 datasystemer. Dette vægtede tungt i Rettens vurdering.

Denne dom er den første, som er blevet afsagt ved domstolene, og sagen vil højst sandsynligt blive anket til Landsretten. Vi hos Advokatgruppen følger derfor dommen med stor interesse. Er du mere interesseret i GDPR, kan du med fordel læse om Datatilsynets nye vejledning om udmåling af GDPR-bøder til virksomheder her.

Skal du have tjekket om din virksomhed følger GDPR-reglerne?

Vi hos Advokatgruppen har et stort team af specialister inden for GDPR. Vi kan derfor give dig og din virksomhed kompetent rådgivning, da vi altid er up to date. Vi er stærkt repræsenteret i Jylland, og du kan finde vores dygtige advokater i Horsens, Fredericia og Århus. Kontakt os derfor til en uforpligtende og gratis samtale om GDPR.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!