Beregning af godtgørelse – Fordele for agenturgiveren

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Betydelige fordele for agenturgiveren ved et agenturforhold er især udsigten til en længerevarende forretningsforbindelse med de kunder, som agenten har skaffet.

Der vil være en formodning for, at en fast forretningsforbindelse fortsætter i en periode svarende til den konkrete gennemsnitlige ”kundelevetid”.

Kunder som agenten betjener efter ophør, giver selvsagt ikke agenturgiver nogen fordel.

Der tænkes her på agenten, der efter ophøret f.eks. via en anden agenturgiver forsyner den pågældende kunde med andre substituerbare varer.

Hvis agenturgiveren opgiver sin virksomhed, bliver der ikke tale om godtgørelse, idet der ingen fordel er tale om. Det samme gør sig gældende, såfremt agenturgiveren ophører med at sælge de udvalgte produkter, som agenturaftalen omfatter, medmindre agenturgiveren påbegynder produktion af erstatningsmodeller.

Man kan også indstille salg i et område uden at skulle betale godtgørelse, såfremt der er tale om reelle forretningsmæssige overvejelser.

Hvis agenturgiverens virksomhed eller kundefortegnelsen overdrages til tredjemand, påvirker dette i princippet ikke agentens ret til godtgørelse.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!