Anti-domæne var ikke ulovligt

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Domæneklagenævnet har tidligere taget stilling til lignende sager, hvor nogen har registreret et anti-domæne eller et hade-domæne som det også kaldes.

I slutningen af 2013 traf Domæneklagenævnet så endnu engang afgørelse i spørgsmålet om et registreret anti-domænenavn lovligt kunne bruges eller ej.

Domænenavnet var “eniro-nej.dk” og klageren var Eniro, der har registreret “Eniro” som sit varemærke.

Domænets ejer var erhvervsdrivende, men Nævnet fandt imidlertid ikke, at der var fare for, at nogen ville forveksle Eniro og Eniro-nej.dk ud fra den måde domænenavnet blev anvendt på, og at der derfor ikke var tale om en varemærkeretlig krænkelse.

Det var herefter Nævnets opgave, at vurdere de modstående hensyn i sagen: På den ene side retten til at ytre sig kritisk, og på den anden side retten til ikke at blive chikaneret.

I den forbindelse lagde nævnet vægt på, at hadesider normalt bør navngives som sådan, “eksempelvis med ord som “anti” eller “kritik” i tilknytning til virksomhedsnavnet.” I det konkrete tilfælde var ordet “nej anvendt, og det fandt nævnet at være tilstrækkeligt til at domænenavnet sammen med indholdet på hjemmesiden ville blive forstået som netop en protestside.

Ejeren af eniro-nej.dk fik derfor lov til at beholde domænenavnet.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!