Anke til landsretterne ikke længere muligt

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Folketinget har vedtaget lovændring i juli 2014, således at det ikke længere er muligt at anke byretternes afgørelser til landsretterne. Baggrundet for lovændringen er begrundet i, at landsretterne yderst sjældent har ændret byretternes afgørelser, hvorfor Folketinget af ressourcehensyn har valgt at afskære ankeadgangen til landsretterne. Familieretsadvokater er utilfredse med lovændringen, og mener at det er en krænkelse af børn og forældres retssikkerhed.

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!