Agentens ret til provision

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Provisionsspørgsmålet giver hyppigt anledning til tvivlspørgsmål.

Normalt er vederlagets størrelse aftalt som en procentsats af fakturaprisen.

Handelsagenten har i øvrigt ret til provision af de aftaler, som indgås, mens agenturforholdet består, hvis:

  • aftalen er kommet i stand via agenten
  • aftalen uden agentens medvirken er indgået med tredjemand, som agenten tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende aftaler
  • agenten har fået overdraget et bestemt geografisk område eller en bestemt kundekreds og aftalen uden agentens medvirken er indgået med en kunde (tredjemand), der hører til området eller området.

Det samme gælder, hvis en endelig salgsaftale først er indgået efter samarbejdets ophør, forudsat at bestilling (købers tilbud) er kommet frem til agenten eller leverandøren inden samarbejdets ophør.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!