Afklaring på vej omkring linking på nettet?

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Selvom internettet er en uundværlig del af vores hverdag, er et så basalt spørgsmål som ansvaret for eksterne links på en hjemmeside stadig ubesvaret.

Den del af problemstillingen der omhandler eksterne links til andres offentligt tilgængelige ophavsretsbeskyttede materiale kan dog være på vej til at blive belyst.

I forbindelse med en svensk retssag har Svea Hovrätt nemlig anmodet EU-domstolen om at besvare en række spørgsmål om netop dette. Der er tale om en såkaldt ”anmodning om præjudiciel afgørelse” hvor en national domstol anmoder EU-domstolen om at besvare konkrete spørgsmål. Det er dog kun den juridiske fortolkning af de stillede spørgsmål som EU-domstolen kommer til at udtale sig om, mens selve den konkrete sag afgøres af Svea Hovrätt.

Nærmere bestemt er EU-domstolen blevet bedt om at forholde sig til hvordan en bestemt formulering i Infosoc-direktivets artikel 3, stk. 1, skal fortolkes i forbindelse med links til ophavsretsbeskyttet materiale.

Artikel 3, stk. 1 har denne ordlyd:

Medlemsstaterne tillægger ophavsmænd eneret til at tillade eller forbyde trådbunden eller trådløs overføring til almenheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af deres værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

Hovedspørgsmålet til EU-domstolen går således på, om selve det at lave et link på en hjemmeside, til ophavsretsbeskyttet indhold på en anden hjemmeside, kan betegnes som ”overføring af værket til almenheden” eller ej.

Du kan læse spørgsmålet med underspørgsmål i sin fulde længde her.

Spørgsmålet ses endnu ikke besvaret af EU-domstolen.

Besvares spørgsmålet bekræftende, vil links til andres ophavsretsbeskyttede materiale uden forudgående tilladelse fra ophavsretshaveren som udgangspunkt være en ophavsretskrænkelse. Besvares spørgsmålet benægtende kan det omvendt betyde, at der var fri adgang til at linke til ophavsretsbeskyttet materiale.

Svaret bliver formentlig hverken et klart ja eller nej, men et sted midt i mellem. Bliver spørgsmålet et klart nej, altså at links til ophavsretsbeskyttet materiale ikke svarer til at ”overføre værket til almenheden” er spørgsmålet, om den tolkning vil være i direkte strid med en dansk Vestre Landsretsafgørelse fra 2001. Landsretten nåede her frem til, at selve det at lave links til ulovligt uploadet ophavsretsbeskyttet musik er en ophavsretskrænkelse. Retten udtalte den gang bl.a. følgende:

“Selv om de sagsøgte ikke i øvrigt selv har lagt musik ud på nettet uden tilladelse, findes de ved at oprette direkte links til musiknumre, som andre ulovligt havde uploaded, selvstændigt at have tilgængeliggjort musiknumrene for almenheden på en måde, der må sidestilles med offentlig fremførelse, jf. ophavsretslovens § 2”.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!