Afgørelse om juridiske rådgiveres salær

Østre Landsret har tidligere i år stadfæstet en afgørelse fra Retten i Glostrup, der pålagde det juridiske rådgivningsfirma Rafn & Søn ApS at nedsætte sit salær fra kr. 209.023,69 + moms til kr. 30.000,00 + moms.

Salæret vedrørte Rafn & Søn ApS’ arbejde med at skaffe en andelsboligforening en nedsættelse af ejendomsskatten. I aftalen mellem Rafn & Søn ApS og andelsboligforeningen var det aftalt, at salæret udgjorde 100 % af første års ejendomsskattebesparelse, og 25 % af tidligere år, hvilket altså i den konkrete sag svarede til i alt kr. 209.023,69.

Problemet bestod i, at Rafn & Søn ApS som juridisk rådgiver ikke må indgå en rådgivningsaftale, hvor prisen for rådgivningen udgør en andel af det udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagen. Konsekvensen blev derfor, at salæret blev nedsat til et af retten fastsat, skønsmæssigt rimeligt honorar på kr. 30.000,00.

Afgørelsen kan have betydning for alle andre der har indgået en aftale om juridisk rådgivning, hvor rådgiverens salær udgør en andel af det vundne beløb, idet disse kunder også kan have krav på enten en mindre faktura eller tilbagebetaling af en allerede betalt faktura.

Kontakt advokat Bjarke G. Jochumsen på tlf. 87 32 81 80 eller bj@advokatgruppen.dk hvis du står i en lignende situation, og ønsker en vurdering af dine muligheder.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!