Ændringer i konkurrenceloven træder i kraft d. 4. marts

Hvilken betydning får ændringerne af konkurrenceloven for dig?

Den 4. marts træder de omfattende ændringer af konkurrenceloven i kraft. Ændringerne sker på baggrund af Europa-Parlamententets og Rådets direktiv af 11. december 2018. Ændringer skal skabe en standardisering over medlemsstaternes håndhævelse af EU’s konkurrenceregler.

Hvilken betydning får lovændringerne?

Processuelle ændringer

De omfattende lovændringer vil få størst betydning for virksomheder og advokater, som er involveret i sager om konkurrence. Særligt står den processuelle form for konkurrencesager for skud, da:

 • Der vil ske en overgang til civile bøder
 • Det fremover, som udgangspunkt, vil være Sø- og Handelsretten, der behandler bødesager
 • Der vil være muligt at gå uden om Konkurrenceankenævnet, og derved indbringe materielle afgørelser fra Konkurrencerådet direkte for domstolene
 • Der vil være mulighed for udstedelse af strukturelle påbud såsom salg af virksomheder eller dele af denne

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen vil dog også få gavn af lovændringerne i et nu todelt efterforskningssystem, da disse giver dem bedre muligheder i deres efterforskninger. Da der fremover vil ske en

 • Udvidelse af mulighederne ved kontrolundersøgelser
 • Udvidelse af pligten til at fremlægge oplysninger
 • Indførelse af pligt til deltagelse i interviews
 • Begrænsning i forbuddet mod selvinkriminering

Materielle ændringer

Udover de omfattende processuelle ændringer, vil der også ske materielle ændringer såsom:

 • Indførelsen af moderselskabsansvar
 • Hæftelsesansvar for medlemmer af brancheforeninger
 • Lempelse af reglerne om forældelse

De omfattende ændringer vil betyde, at der fremover er en øget risiko for straf ved overtrædelse af såvel de danske som EU’s konkurrenceregler

Har du brug for hjælp, til at sikre at din virksomhed overholder konkurrencereglerne?

Måske har du bekymringer om din aftale begrænser konkurrencen på det indre marked, eller om din selektive distributionsaftale lever op til de særlige betingelser. Hos Advokatgruppen har vi et stort team af dygtige advokater, som står klar til at hjælpe dig. Vi rådgiver i et niveau, hvor alle kan følge med, og vi har gjort det lige siden 1987. Kontakt os i dag til en gratis og forpligtende vurdering af din sag.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!