Advokatgruppen vinder principiel sag i landsretten om rette sagsøgte i sag mod konkursbo

Advokatgruppen sikrede en afgørende sejr i landsretten den 10. januar 2023. Denne retssag har kastet lys over et længe uafklaret spørgsmål om, hvorvidt kreditorers indsigelser mod andre kreditorers krav skal rettes mod konkursboet eller mod den enkelte kreditor.

Sagen i landsretten tog stilling til, hvorvidt kreditor, der havde gjort indsigelse mod en anden kreditors krav, som var delvist godkendt af kurator, skulle anlægge sag mod konkursboet eller kreditoren.

I denne sag fungerede vores advokat og partner Martin Høj Lauridsen som kurator og repræsenterede derfor konkursboet, som kreditor A havde anlagt sag mod. Kreditor A havde i første omgang gjort indsigelse mod kreditor B’s krav mod konkursboet, da kreditor A ikke mente, at konkursboet skyldte kreditor B penge. Martin Høj Lauridsen anførte, at retten skulle frifinde konkursboet, da konkursboet ikke var rette sagsøgte. I stedet skulle sagen anlægges mod kreditor B.

Landsretten gav Martin Høj Lauridsen medhold i, at kreditor B var rette sagsøgte, da sagen handlede om, hvorvidt kreditor B overhovedet havde et krav mod konkursboet.

Konkursloven og forarbejderne hertil har ikke givet et klart svar på denne problemstilling, så landsrettens afgørelse i sagen fastslår nu praksis på området.

Hvis en kreditor i et konkursbo har indsigelser mod en andens kreditors krav, er det altså med denne dom slået fast, at sagen skal anlægges direkte mod kreditor og ikke mod konkursboet.

Ønsker du at høre mere om dommen, er du velkommen til at kontakte vores advokat Martin Høj Lauridsen, som førte sagen for landsretten.

Har du brug for rådgivning om konkurs og insolvens, er du velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30 eller til at udfylde vores kontaktformular på siden her –den første, indledende samtale er altid gratis.

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!