Advokatgruppen i traktatbrudssag mod Miljøstyrelsen

Sag ført af Michael Bach Jensen og Eva Kaya fra Advokatgruppen.

Advokatgruppen har på vegne af en falkoner rejst sag mod Miljøstyrelsen, da styrelsen i årevis systematisk har afslået falkonerers ansøgninger om hold af hjemmehørende rovfugle til brug for fremvisning og træning. Afslagene er foretaget trods et tvivlsomt lovgrundlag og i strid med EU-princippet om varernes fri bevægelighed.

Sagen er blevet anset som principiel og behandles derfor af Østre Landsret, der har optaget sagen til dom. Dommen forventes afsagt i november 2018.

Efter anlæggelsen af sagen er jagtlovgivningen blevet ændret både på lov- og bekendtgørelsesniveau, og flere ændringer forventes, så kvalificerede falkonerer fremover vil kunne opnå tilladelse til hold af falke og høge.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!