Varetægtsfængsling

En varetægtsfængsling er ikke altid ensbetydende med du er skyldig, der kan være flere grunde til sådan en fængsling. Hertil skal denne type fængsling altid afgøres af en dommer.

Betingelser for varetægtsfængsling

Før der kan ske varetægtsfængsling af en person, skal spørgsmålet først afgøres af en dommer. Dommeren skal vurdere, om betingelserne for denne type fængsling er opfyldt. Der skal være en begrundet mistanke om at du har begået noget strafbart af en vis grovhed. Endvidere skal fængslingen være begrundet i at sikre din tilstedeværelse, at forhindre dig i at begå flere forbrydelser eller at sikre du ikke påvirker sagens efterforskning.

Er disse betingelser opfyldt, kan der ske varetægtsfængsling i højst 4 uger. Efterfølgende skal spørgsmålet om fængsling på ny for en dommer. En kendelse om denne type fængsling kan appelleres til landsretten.

Forholdene under varetægtsfængsling:

Under varetægtsfængslingen bliver man placeret i et arresthus eller et fængsel. Pårørende kan som udgangspunkt besøge dig, men der kan i særlige tilfælde foretages en isoleret fængsling, hvor besøg er begrænset. Det er generelt påkrævet, at personer, som ønsker at besøge en varetægtsfængslet, skal søge politiet om tilladelse. Dette tager typisk omkring en uge.

Det er som udgangspunkt også muligt at sende breve, men disse kan være underlagt kontrol. Politiet kan også nægte, at brevet bliver sendt eller modtaget. Det er ikke tilladt at have mobiltelefon med i arresten, og telefonsamtaler er kun muligt i særlige tilfælde.

Advokatbistand

Inden og under varetægtsfængslingen har du ret til en forsvarsadvokat. Forsvarsadvokaten kan bistå dig i sagen omkring selve varetægtsfængslingen, men også i forløbet efter. Under fængslingen har du altid ret til et ukontrolleret besøg af en forsvarsadvokat. Dette er gældende selvom besøg fra andre personer er blevet begrænset. Forsvarsadvokaten vil også være med til at bistå dig, når sagen om varetægtsfængsling på ny skal bringes for domstolene. Forsvarsadvokaten vil også være behjælpelig i forhold til muligheden for at appellere kendelsen om varetægtsfængsling.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!