Straffesager

En straffesag er en sag rejst mod dig af anklagemyndigheden. Det er politiet, der står for selve efterforskningen. En straffesag behøver ikke være en sag mod dig som privatperson, men kan også være rettet mod handlinger i dit arbejde eller i din virksomhed.

En straffesag kan vedrøre mange forskellige områder, f.eks. overtrædelse af færdselsloven eller straffeloven, men kan også være rejst på grund af en overtrædelse af særlovgivningen, f.eks. miljølovgivningen eller momsloven.

Sagen begynder med at politiet foretager en efterforskning mod dig. Under efterforskningen vil du typisk blive sigtet og afhørt, vidner bliver afhørt og politiet kan evt. foretage ransagning eller iværksætte tekniske undersøgelser. Efterfølgende er det Anklagemyndigheden, der skal beslutte sig for, om der skal rejses tiltale eller ej. En straffesag mod en privat person ved domstolene vil kunne resultere i en anmærkning på straffeattesten. En anmærkning på straffeattesten kan opstå, selvom der sker tiltalefrafald fra anklageren.

Hvis du bliver sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du ret til en forsvarsadvokat. En straffesag kan være meget indgribende overfor dig. Det er derfor vigtigt at inddrage forsvarsadvokaten så hurtigt som muligt, og helst inden politiets første afhøring af dig. Således at du er sikker på, at dine rettigheder ikke bliver krænket under sagen. En forsvarsadvokat fra Advokatgruppen vil sammen med dig kunne lægge en plan for sagens forløb og det bedst mulige forsvar. Hertil vil vi sikre, at politiet også foretager den efterforskning, som kan være til gavn for dig. Du skal være opmærksom på, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet, og at du har ret til at have din forsvarsadvokat med til afhøring hos politiet. Vi møder gerne sammen med dig til politiets afhøring.

 

Kompetent rådgivning i straffesager

Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater, som har mange års erfaring med straffesager. Vi har kontorer i Horsens, Fredericia og Århus, men rådgiver både private og erhvervsfolk i hele landet. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende samtale.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!