Forsvars/beneficeret advokat

En forsvarsadvokat kan bistå dig både inden, under og efter en straffesag og igennem hele forløbet sørge for at dine rettigheder ikke bliver krænket

Dygtige forsvarsadvokater

Når du bliver sigtet for at overtræde straffeloven, står du i en meget alvorlig situation, hvor staten fører sag mod dig. Staten har stærke juridiske ressourcer til rådighed. Det er heldigvis en situation, som de færreste befinder sig i. Men de, der gør, har ofte brug for al den hjælp, de kan få. Der bør være en forsvarsadvokat, der står ved din side under hele forløbet.

Hjælp til at vælge rigtigt

Du skal have den forsvarer, der kan hjælpe dig bedst muligt. Der er en række regler og begreber om forsvarsadvokater, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvis du allerede nu, vil have støtte af en professionel forsvarsadvokat, der arbejder 100% for dine interesser. Så ring til Advokatgruppen. Vores team består både af forsvarsadvokater med mange års erfaring samt tidligere anklagere/efterforskere. Du kan læse mere om forsvarsadvokater nedenfor. Du kan også bare ringe til os, så klarer vi resten og finder den rigtige løsning til netop dig.
Du kan også læse mere om os på vores anden hjemmeside www.strafferet.dk

Hvad er en forsvarsadvokat?

Forsvarsadvokater er specialister i strafferet og den specielle procedure som straffesager behandles efter.
Forsvarsadvokaten er din mand som sigtet. Han har absolut tavshedspligt, og skal kun tjene dine interesser. Din forsvarers mål er,

  • at du skal have den bedst mulige hjælp og støtte, mens politiet efterforsker din sag. Herunder sørger din forsvarer for, at politiets efterforskningsskridt holder sig inden for reglerne og at politiet også ”husker” at efterforske de sider af sagen, der taler til fordel for dig.
  • at fremlægge sagen, så retten får det bedst mulige syn på dig og din sag, og sørge for at enhver rimelig begrundet tvivl i sagen kommer dig til gode.
  • og endeligt, at strafudmålingen bliver så mild som overhovedet muligt, hvis du bliver dømt.

En forsvarsadvokat er en rigtig god støtte i en rigtig dårlig situation.

Hvorfor skal man bruge en forsvarsadvokat?

En forsvarsadvokater har specialiseret sig i disciplinen at føre strafferetssager.
Straffesager er vidt forskellige fra civile retssager. De føres efter et andet regelsæt og kravene til beviserne er anderledes og strengere. Viden om straffeprocessen og erfaring med denne type sager er afgørende for at du får det bedst mulige resultat. Danmark har et godt retssystem og måske spørger du dig selv om det overhovedet er nødvendigt med en forsvarsadvokat. Som sigtet tænker du måske, at du blot vil forklare i retten, hvordan tingene hænger sammen, men…

Som sigtet/tiltalt under en straffesag har du ikke pligt til at tale sandt. Det er fordi, at man ikke vil have at en sigtet har pligt til at føre bevis mod sig selv – selvinkriminering. Det har dog også den konsekvens, at hvis din forklaring ikke harmonerer med evt. fysiske beviser eller forklaringer afgivet af vidner under straffeansvar – så vægtes din forklaring ikke så tungt som bevis. En forsvarsadvokat ved, hvordan de beviser, der taler til fordel for dig bedst kommer frem under sagen. Det er blandt andet nødvendigt fordi politiet og anklagemyndigheden er underlagt et økonomisk og politisk pres for at behandle straffesagerne så hurtigt og billigt som muligt. Derfor ser man som forsvarsadvokat desværre talrige eksempler på, at de omstændigheder, der støtter din sag ikke bliver efterforsket godt nok.

Politiet og anklagemyndigheden

Politiet og anklagemyndigheden skal være objektive og arbejde lige så ihærdigt på at finde beviser for din uskyld eller en formildende omstændigheder, som det modsatte. Men det er en helt almindelig menneskelig mekanisme, at hvis man først får én opfattelse af sagen – så er det svært at blive overbevist om det modsatte og det går ud over objektiviteten.
Hvis du er blevet sigtet, er det udtryk for at politiet mener, at der er grund til at tro, at du kan være skyldig. Er du enten uskyldig eller mener, at der er formildende omstændigheder ? Da er forsvarsadvokaten dit værn mod at økonomiske hensyn eller en fastlåst opfattelse af sagen. Disse to ting kan desværre nemt skade din retssikkerhed. Din forsvarsadvokat kender også de undtagelser i lovgivningen, der fx kan sørge for, at en frakendelse af førerretten bliver betinget i stedet for ubetinget.

Begreber: Forsvarsadvokaten – beskikket, beneficeret, valgt og fri proces

Nogen taler om at have få en beskikket forsvarer, mens andre taler om en beneficeret advokat – eller om at søge om fri proces. Det er værd at danne sig overblik over begreberne, inden du får en forsvarer.

Hvad er fri proces?

Det er måske ikke noget, alle har tænkt over. Men det er dyr omgang at føre retssag – uanset hvad side af bænken, du sidder på. Det har naturligvis nogle ærgerlige konsekvenser, og dem har vi i Danmark forsøgt at bløde op ved at give retshjælp eller fri proces. Retshjælp er gratis rådgivning og tilskud til advokatregninger. Fri proces betyder, at staten dækker alle dine udgifter i forbindelse med en retssag, hvis din indtægt er under en vis grænse.
Det er dog ikke muligt at få fri proces eller retshjælp til en strafferetssag. Derfor er dette ikke en løsning for dig, hvis du har brug for en forsvarsadvokat.

Hvad betyder beneficeret?

Benefacere betyder at gøre godt på latin. Tanken er, at en beneficeret forsvarsadvokat sikre, at også de borgere, der ikke har mange midler, får hjælp. Disse forsvarsadvokater er udvalgt af justitsministeriet., og én af de beneficerede advokater i puljen bliver sat på din sag. Det sker kun, hvis du som sigtet ønsker en forsvarsadvokat men ikke selv vælger en bestemt.
Den beneficerede er i den forbindelse udvalgt af denne pulje og bliver beskikket som forsvarsadvokat for dig.

Hvad betyder beskikket?

Beskikket betyder advokaten indtræder som din forsvarer, men at regningen for hans arbejde sendes til statskassen. Hertil at han arbejder for et fast salær, der bestemmes af domstolene.
Regningen til en forsvarsadvokat betales som nævnt i første omgang af statskassen. Hvis du frifindes, får medhold i de væsentligste punkter i sagen eller sagen er principiel – så betaler statskassen også endeligt disse og andre omkostninger. Bliver du derimod dømt, så opkræver staten efter straffesagen salæret hos dig. Salæret er som nævnt begrænset til faste takster, hvilket virker som din garanti for rimelige omkostninger.

En beskikket advokat kan blive udpeget tilfældigt blandt de forsvarsadvokater, der er beneficerede. Du kan også selv vælge den forsvarsadvokat, du mener er den rette, og som er specialist i netop din type sager og så kan han beskikkes. Du kan få beskikket en forsvarsadvokat, hvis der i din sag er påstand om rettighedsfrakendelse, fængselsstraf eller lign.. Du kan som udgangspunkt ikke få beskikket en forsvarer i bødesager.

Hvad er en valgt forsvarsadvokat?

Hvis du ikke kan få beskikket en forsvarsadvokat, så har du altid ret til at vælge en forsvarsadvokat til at repræsentere dig alligevel. Det kan være relevant i sager, hvor anklagemyndigheden mener, at du skal have en stor bøde. En valgt forsvarer sikre din retssikkerhed på samme måde, som en beskikket forsvarer. Han har samme adgang til alle sagens politirapporter og materiale. Salæret aftales og afregnes direkte mellem dig og din forsvarsadvokat.

Vælg hurtigst muligt din forsvarsadvokat

Der er mange fordele ved, at du hurtigst muligt får en forsvarsadvokat. I den første tid er det nemlig hans fornemste pligt at sørge for, at du kommer bedst muligt gennem politiets efterforskning. Det vil sige, at du kan få hjælp ved politiets afhøring. Ligesom han sørger for, at efterforskningen går lovligt, objektivt og ordentligt til fra politiets side.
Din forsvarsadvokat har adgang til at få et komplet kopi af politiets materiale i sagen, så han kan gennemgå sagens udfordringer og muligheder sammen med dig.
Din forsvarsadvokat kan med sin viden og erfaring give dig en realistisk prognose på sagens udfald.

Derfor er det en fordel at vælge din egen forsvarsadvokat

Du kan altid selv vælge din forsvarsadvokat enten som beskikket, hvis sagen giver mulighed for det, eller som valgt forsvarer.
Fordelen er, at du kan finde en forsvarer, der er specialist i lige netop dét, du er anklaget for. Så kan du kan vælge en med de kvalifikationer, som du synes passer din sag . Hertil kan du tale med din forsvarsadvokat først, og dermed høre, hvordan forsvarsadvokaten vil sikre dine interesser bedst muligt.

Derfor skal du vælge din forsvarsadvokat fra Advokatgruppen

Fordi vi skaber resultater og sørger for, at du kan mærke – at I din sag, arbejder vi kun for dig.
Vores team er specialiseret i straffesager. Vi har mange års erfaring med strafferet. Vi har tilmed erfarne kræfter fra politiet og anklagemyndigheden. I modsætning til i mange andre af livets forhold – så koster vores dygtige forsvarsadvokater ikke en krone mere af den grund.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!