Børnebidrag

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er børnebidrag?
  2. Fastsættelse af bidragspligten
  3. Bidragspligtens størrelse

 

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et økonomisk bidrag, som den ene forælder betaler til den anden forælder, såfremt forældrene ikke måtte bo sammen, idet alle forældre har en pligt til at forsørge sine børn, uanset om barnet har bopæl ved denne eller ej.

Ved ophør af samliv eller skilsmisse, kan man som forældre selv lave en aftale om børnebidraget, såfremt man er enige.

Såfremt man ikke kan blive enige herom, skal man sende en ansøgning til Familieretshuset, hvorefter Familieretshuset træffer afgørelse om børnebidraget. Man skal bruge Familieretshuset digitale blanketter, hvor man logger på og underskriver med sit NemID.

 

Fastsættelse af bidragelsespligten

Det er Familieretshuset der afgør, om en forælder opfylder sin forsørgelsespligt. I denne vurdering lægger Familieretshuset vægt på, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene.

Fælles forældremyndighed
Såfremt man som forælder har barnet boende hele tiden eller det meste af tiden, er forsørgelsespligten typisk opfyldt ved, at man er den, der køber mad, tøj og andre fornødenheder til barnet, ligesom man typisk også betaler for fritidsaktiviteter og dagpleje/børnehave/skole og SFO.

Hvis man ikke selv er bopælsforælder, kan man opfylde sin forsørgelsespligt enten ved at betale et børnebidrag til bopælsforælderen eller ved at betale nogle af barnets daglige fornødenheder, såsom skole- og pasningsudgifter, tøj, fritidsaktivitet og lignende.

Såfremt barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, uanset at kun én af dem er bopælsforælder, og begge opfylder forsørgelsespligten, fastsætter Familieretshuset som udgangspunkt ikke bidrag.

Familieretshuset vil normalt fastsætte et børnebidrag, hvis barnet kun overnatter 4-5 gange hos den ene forælder over en 14-dages periode, idet den forælder, som barnet er hos i 5 eller færre dage, som udgangspunkt ikke opfylder sin forsørgelsespligt.

En forælder har forældremyndigheden alene
Såfremt det alene er en af forældrene som har forældremyndigheden, vil Familieretshuset oftest bestemme, at den anden forælder skal betale et børnebidrag til den forældremyndighedsindehavende forælder, uanset om den anden forælder betaler for nogle af barnets daglige fornødenheder i forvejen.

 

Bidragspligtens størrelse

Normalbidraget består af et grundbeløb samt et tillæg, hvilket i alt i 2024 er kr. 18.576 om året pr. barn.

Herudover kan der lægges et yderligere tillæg til bidraget, såfremt den bidragsforpligtede forælder har en årsindkomst der overstiger ca. kr. 570.000 (2024-beløb), hvilket beløb dog forhøjes, hvis man har flere børn, man skal forsørge.

Du kan læse mere om retningslinjerne herfor på Familieretshusets hjemmeside.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!