Konfliktmægling

Ved en konfliktmægling har dig og din modstridende part mulighed for, at finde en løsning sammen inden jeres sag kommer for en dommer

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Kan konfliktmægling være aktuel inden din retssag
  2. Hvorfor vælge konfliktmægling?
  3. Hvornår er en konfliktmægling en god ide?
  4. Hvad koster en konfliktmægling?
  5. Hvordan foregår en konfliktmægling?

Kan konfliktmægling være aktuel inden din retssag?

Inden din sag kommer for en dommer, har dig og din modstridende part altid mulighed for at få en konfliktmægling – også kaldet mediation. En konfliktmægling, som ved domstolene kaldes retsmægling, er en dialog mellem uenige parter styret af en mediator. Mediatoren tager ikke parti, men har i stedet til opgave at starte en løsningsorienteret dialog om konflikten.

Retten er forpligtet til at tilbyde konfliktmægling i alle retssager. Derfor er det altid muligt at få en konfliktmægling, når du er blevet stævnet.

Retten udpeger en mediator, hvis parterne har sagt ja til tilbuddet om konfliktmægling. Hos Advokatgruppen er advokat og partner Helle Brandt uddannet mediator og er netop for 3. gang blevet genantaget som mediator i området dækket af Vestre Landsret.

En konfliktmægling ender dog oftest med, at parterne finder en løsning, hvilket derfor også er den primære grund til at vælge konfliktmægling fremfor en traditionel retssag. Dog opleves det ofte, at parterne – udover en løsning – også opnår at indgå i en venskabelige dialog igen, hvor de inden konfliktmæglingen ikke kunne hilse på hinanden.

Hvorfor vælge konfliktmægling?

Vidste du… Løsningsprocenten ved konfliktmægling er op imod 90 %. Det går hurtigere og er langt billigere end en lang konflikt i Retten.

Ved konfliktmægling finder parterne selv en løsning på konflikten med hjælp fra en mediator. Dermed undgår man, at en dommer skal beslutte, hvad løsningen på konflikten skal være. På den måde er der større sandsynlighed for, at begge parter er glade for løsningen. Grunden til dette er, at der ikke er én som har vundet, og én der har tabt, som tilfældet ofte vil være, hvis sagen skal afgøres i Retten.

Både i private forhold og i erhvervsforhold kan det godt være svært at tænke løsningsorienteret, når konflikten først er eskaleret. Men når man pludselig sidder sammen med en mediator, så kan mediatoren hjælpe med at få parterne til at lytte til hinanden. Mediatoren kan også hjælpe med at få brudt de krav, som de respektive parter har, op i nogle delelementer. Det kan jo være, at der er noget i modpartens krav, som man gerne vil acceptere for at prøve at finde en løsning på den samlede konflikt.

Retsmægling er efter mediator Helle Brandts opfattelse en unik mulighed for at få en løsning på en konflikt. Når der ikke er nogen, der trækker en løsning ned over hovedet på parterne, er det ofte en meget bedre løsning for parternes fremtidige samarbejde. Dette uanset, om det er et fremtidigt erhvervssamarbejde eller eksempelvis et fremtidigt samarbejde mellem forældre omkring børnene efter en skilsmisse.

Hvornår er en konfliktmægling en god idé?

Konfliktmægling er ofte en god måde at få en konstruktiv dialog startet. Både i erhvervsforhold og private forhold kan det være en fordel at gøre brug af en mediator til at få nye aspekter af problemet frem, således parterne får indblik i hinandens opfattelser. Der er ofte ting, som man måske ikke selv har tænkt over, eller som man ikke kan få frem. Det kan også være, at der er nogle bagvedliggende problemstillinger, som man måske kan få løst.

Konfliktmægling er også en god idé, når der er elementer, som man ikke vil eller kan tage op i Retten, men som kan være afgørende for at finde en god og varig løsning for fremtiden.

I erhvervssager vil begge parter ofte gerne finde en løsning hurtigst muligt, så et eventuelt erhvervssamarbejde mellem parterne kan fortsætte efter konflikten. Dette er der langt større chance for at sikre ved konfliktmægling fremfor en retssag, idet det vil være muligt at finde en praktisk og god løsning for begge parter. Dette vil dermed kunne sikre, at et samarbejde også er muligt efter konflikten. En retssag vil derimod ofte kunne føre til, at det er umuligt at fortsætte et samarbejde. Der er nemlig i en retssag ofte kun er én vinder – og dermed også én taber, hvilket ikke gavner et fremtidigt samarbejde.

Sommetider er det også dommeren, der opfordrer parterne til at forsøge med konfliktmægling. Det kan være, at dommeren også er af den opfattelse, at en sort/hvid løsning ikke altid er den rigtige i alle sager.

Hvad koster en konfliktmægling?

En konfliktmægling koster som udgangspunkt ikke noget for parterne, når det er under en retssag. Mediatorens omkostninger betales nemlig altid af Retten.

Derfor er det alene din egen advokats salær, som du evt. skal betale for. Hvis du har fri proces, så bliver din advokats salær dog betalt af statskassen. Hvis du ikke har fri proces, kan det være, at du har en retshjælpsforsikring der dækker advokatsalæret.

Hvis du hverken har fri proces eller en retshjælpsforsikring, som der dækker, så skal du alene betale for din egen advokats salær for at deltage i konfliktmæglingen.

Hvordan foregår en konfliktmægling?

Når alle parter og mediatoren er ankommet til retsmæglingen, begynder retsmæglingen. Hvis parterne er repræsenteret af advokater, deltager advokaterne ofte også, men advokaterne har en meget tilbagetrukken rolle, idet det er parterne selv, der skal føre ordet.

Begge parter får lov til at fortælle om sin opfattelse af konflikten. Herefter forsøger mediatoren i samarbejde med parterne at finde frem til, hvad der skal til for et godt samarbejde. Mediatorens opgave er at få begge parter til at lytte til hinandens synspunkter og formidle kommunikationen mellem parterne.

Man sætter oftest 3 til 4 timer af til sådan en konfliktmægling, men man bliver ved, indtil man er færdig; dvs. indtil man enten har fundet en løsning, eller indtil man opgiver at finde en løsning. Mediator Helle Brandt har erfaringer med, at det nogle gange kan tage op til 7 timer, før en løsning er fundet.

Det er ikke altid, at det er muligt at finde en løsning til konfliktmæglingen. Nogle gange skriver man løsningsforslagene ned til begge parter, hvorefter man har mulighed for at tænke over løsningsforslaget i nogle dage. Det kan være nødvendigt, fordi der ofte er mange følelser i spil, fx når der er tale om familieretsager. Det kan være fornuftigt at drøfte løsningsforslaget med sin advokat. Især skal man overveje hvad alternativet kunne være, hvis man skulle ende i Retten i stedet.

Mediator Helle Brandt har følgende oplevelse omkring netop sådanne ”bivirkninger” efter en konfliktmægling:

”Jeg oplever, at det er super tilfredsstillende for parterne. Nogle gange ser jeg parter, der inden konfliktmæglingen står i hver sin ende af lokalet og slet ikke vil tale med hinanden. Efter kan de give hinanden knus, og stå og snakke med hinanden udenfor døren.”

Har du spørgsmål til retsmægling?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 eller ved at udfylde kontaktformularen på siden herunder. Husk på, den første, indledende samtale er altid gratis.

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!