Tabt arbejdsfortjeneste

Stor erfaring med behandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Har du været ude for en ulykke? Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis du er skadet og ikke har mulighed for at arbejde, som du plejer. Der er mange typer kompensation og erstatning, du kan søge i forbindelse med en ulykke. Hvis du er sygemeldt, kan du være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere herunder for at blive klogere på tabt arbejdsfortjeneste, og dine muligheder i den forbindelse.

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er aktuelt i forbindelse med sygemelding, hvor din løn i en periode er afløst af sygedagpenge eller sygeløn. Her giver erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dig mulighed for at blive kompenseret for dine manglende indtægter.

Erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste falder ind under erstatningsansvarsloven. Her er det modpartens forsikringsselskab, der betaler din erstatning. Derfor er det også nødvendigt, at en skadevolder kan drages til ansvar for ulykken. Det vil sige, at du ved en arbejdsskade eller et solouheld ikke er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste findes også indenfor serviceloven med henblik på kompensation til forældre med handicappede børn. Dette er dog et andet retsområde, og bør ikke forveksles med denne artikels beskrivelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvordan beregnes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Du har mulighed for at blive kompenseret for dine manglende indtægter i perioden for din sygemelding. Det betyder i praksis, at du er berettiget til at modtage, hvad du normalt ville have tjent i perioden for din sygemelding, fratrukket det beløb du evt. modtager fra det offentlige i form af sygedagpenge eller sygeløn.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er beskattet, ligesom din løn havde været det. Du bør derfor være opmærksom på, hvordan og hvornår du modtager din erstatning, så du kan indberette det til SKAT.

Du har krav på kompensation indtil du er i stand til at vende tilbage til dit arbejde. Hvis du får konstateret enten midlertidigt eller permanent erhvervsevnetab på mere end 15%, bortfalder denne erstatningstype ligeledes, da det vil udløse erstatning for erhvervsevnetab.

SKAT

Da kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal erstatte din løn, er den skattepligtig. Det er dig, som erstatningsmodtager, der har ansvaret for at betale skat af de indbetalinger du modtager fra modpartens forsikringsselskab. Modpartens forsikringsselskab har dog ansvaret for at indberette indbetalingerne til SKAT. Afhængigt af hvordan du modtager din erstatning, vil det ofte være muligt at lave en skattebetalingsordning. Denne minder om det man kender fra almindelige løn- og skatteforhold.

Har du brug for hjælp til din erstatningssag?

Det kan være svært at finde ud af, hvilken erstatning du har ret til. Derfor kan det være en fordel at tale med en advokat, som kender dine rettigheder, og som kan hjælpe og rådgive dig til at få den erstatning, du har krav på.

Du har mulighed for at få en gratis, uforpligtende samtale, hvor vi vurderer din sag. Derudover arbejder vi med princippet: ”ingen erstatning – ingen regning”, fordi vi mener, at vores arbejde kan sikre dig din retmæssige erstatning.

Hvis du ønsker at blive ringet op, kan du udfylde vores formular, så kontakter vi dig og hjælper dig videre med din sag. Vi bestræber os på at kontakte dig indenfor 24 timer. Du er også altid velkommen til at ringe til os på 76 28 14 36. Husk, at den første, indledende samtale er gratis.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!