Svie og smerte

Vi har stor erfaring med behandling af sager om svie og smerte.

Når du rammes af smerte efter en ulykke, kan det skabe gener og usikkerhed både i familielivet og på arbejdet. I en sådan situation, kan det være svært at overskue, hvilke muligheder du har for kompensation i forbindelse med svie og smerte.

Her kan du finde information om svie og smerte, og dine muligheder for godtgørelse i den forbindelse.

Hvad er svie og smerte?

Svie og smerte kan give mulighed for erstatning i perioden for skaderamtes sygemelding eller behandlingsforløb. Du er berettiget til kompensation, fra ulykken finder sted, og indtil du bliver rask eller har været sygemeldt i omkring 383 dage.

Erstatningsretten for svie og smerte kan også være berettiget under delvis sygemelding og opgående sygedage. I nogle tilfælde kan fysiske gener, som ikke kan kategoriseres som sygdom, også gøre dig berettiget til kompensation. Det betyder, at du ikke behøver at være sengeliggende for at have ret til erstatning.

Erstatning for svie og smerte

Efter en ulykke skal der tages henvendelse til modpartens forsikringsselskab. I den forbindelse skal de modtage dine erstatningskrav og den nødvendige dokumentation. For at have ret til erstatning for svie og smerte, skal der foreligge en lægeerklæring der bekræfter, at du er uarbejdsdygtig.

Erstatningen søges hos modpartens forsikringsselskab. Det er derfor vigtigt at nogen er ”skyld” i din ulykke. Hvis ulykken er en arbejdsskade, kræver det derfor også, at arbejdsgiveren har været skyld i din ulykke, før du er berettiget til denne type kompensation.

Erstatningstakst for svie og smerte

Du er berettiget til skattefri godtgørelse fra ulykkesdagen, og til du bliver erklæret raskmeldt. I 2023 er taksten for svie- og smertekompensation 220 kr. om dagen og op til 85.500 kr., hvilket svarer til cirka 383 sygedage.

I tilfælde af at skaden senere bliver vurderet til at have givet dig varige men, vil godtgørelsen for svie og smerte bortfalde. Derfor kan det blive relevant at undersøge, om du har krav på en anden form for erstatning fra modparten. Der kan også være mulighed for, at din egen forsikring kan give dig kompensation.

Erstatningens omfang

Når du søger erstatning i Danmark, er der ikke tale om de ekstravagante erstatningsbeløb, som man nogle gange ser det i udlandet. Der er derimod tale om erstatningsbeløb, som både er rimelige for modparten og for skaderamte. Derfor finder parterne også lettere enighed.

Dog skal du som erstatningssøger være opmærksom på, at du kommunikerer med modpartens forsikringsselskab. De ønsker selvfølgelig at komme omkring deres forpligtelser billigst muligt, og det kan derfor være en god idé at tage kontakt til en advokat, som kan sikre dig en rimelig erstatning.

Svie og smerte er en af de mindre komplicerede erstatningstyper, men med hjælp fra en advokat kan du få undersøgt mulighederne for yderligere erstatning samt få hjælp til at rejse dit krav.

Kontakt os og få kompetent rådgivning

Vi tilbyder altid en gratis, uforpligtende samtale, hvor vi rådgiver dig om dine erstatningsmuligheder. Vi sender først en regning til dig, når du bliver tilkendt erstatning, for vi stoler på, at vores arbejde leder til din retmæssige kompensation. Modparten kan desuden dække dele af dine advokatomkostninger.

Vores erstatningsafdeling består af et erfarent team, med mange års erfaring indenfor erstatningsret og personskadesager, som vil hjælpe dig med at føre din sag.

Hvis vi skal kontakte dig, kan du udfylde formularen på siden. Vi bestræber os på at kontakte dig indenfor 24 timer. Du kan også ringe til os på 76 28 14 36.  Husk, at den første, indledende samtale er gratis.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!