Piskesmæld

Stor erfaring med behandling af sager om piskesmæld.

Her på siden kan du læse om piskesmæld, samt hvordan du kan få erstatning, hvis du oplever varige mén fra et piskesmæld. Få rådgivning af vores erfarne advokater ved at udfylde kontaktformularen på siden her eller ringe til os på telefon 76 28 14 36.

Hvad er piskesmæld?

Et piskesmæld er et hårdt stød i nakken, og ses ofte i biluheld, hvor man er blevet påkørt bagfra. Piskesmæld kan være meget ubehageligt og få store konsekvenser for din hverdag.

Hvis skaden ikke blot har ramt muskler eller sener, men også har ramt nerverne eller forsaget knoglebrud, er der ikke længere tale om piskesmæld. Symptomerne på piskesmæld er smerter og stivhed i nakken, samt hovedpine, og du bør søge læge, hvis du oplever disse efter en ulykke.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået piskesmæld?

Det er vigtigt både af sundhedsmæssige årsager, men også af hensyn til dine fremtidige erstatningsmuligheder, at du opsøger en læge. Det er nemlig svært at dokumentere et piskesmæld, og de smerter det kan medføre både på kort og lang sigt. Du bør tale med din læge om dine symptomer og få dem dokumenteret i din journal, så du har bedre chancer for erstatning, hvis det kommer dertil.

Ydermere bør du også kontakte dit forsikringsselskab, så de kender til din situation, hvis smerterne ikke fortager sig indenfor få dage.

Hvornår kan jeg få erstatning for piskesmæld?

Hvis du i forbindelse med piskesmæld, er enten sygemeldt eller har smerter, findes der mulighed for at søge svie- og smertegodtgørelse samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du har udgifter i forbindelse med medicin, behandling eller transport, kan disse også blive dækket.

For at kunne udløse disse krav, skal der foreligge lægelig dokumentation og ordinering. Derudover skal skaden også være forsaget af en modpart. Der er altså ikke mulighed for at få disse typer erstatning, hvis ulykken er selvforskyldt eller der ikke er en skadevolder.

I en soloulykke er det nemlig dit eget forsikringsselskab der skal betale din erstatning. I dette tilfælde kan der kun kræves kompensation for varigt mén og tabt erhvervsevne. Disse to kategorier tager ofte længere tid, ofte op til et år, om at blive endeligt vurderet, og méngraden vurderes ofte af en speciallæge.

Hvor stor erstatning kan man få for piskesmæld?

Der er overordnet set fire typer af erstatning der kan søges i forbindelse med piskesmæld, afhængigt af dine mén og deres sværhedsgrad. Taksterne for disse erstatningstyper reguleres årligt, og de nedenstående afsnit beskriver taksterne i 2023.

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste giver dig mulighed for at blive kompenseret i perioden, hvor din lønindtægt er faldet grundet sygemelding. Den vil svare til, hvad din løn skulle have været i perioden. Dog bliver eventuelle offentlige ydelser i form af sygedagpenge eller lign. fratrukket. Denne type erstatning kræver, at der er en ansvarlig skadevolder. Der trækkes skat af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Svie og smerte

Svie og smerte er en fast, skattefri takst på 220 kr. om dagen (2023), fra den dag skaden forekom og til du er erklæret smertefri eller har nået loftet for svie- og smertekompensation på 85.500 kr. (2023). Hvis du får konstateret varigt mén, bortfalder denne kompensationstype og erstattes evt. af en anden kompensationstype.

Varigt mén

Varigt mén udbetales som et kapitalbeløb, der vurderes ud fra din méngrad. Du er berettiget til 9.790 kr. (2023) pr. méngrad.  Dog er maksimal kapitalbeløbet 1.099.500 kr. (2023).

For at være berettiget til denne kompensation for varigt mén, skal méngraden være på mindst 5%. Méngraden efter piskesmæld falder oftest mellem 5-20%, hvorfor erstatningen vil ligge et sted mellem 47.525 – 190.100 kr. Erstatningstaksten falder med én procent om året fra du fylder 40 år. Herefter falder den yderligere én procent fra du fylder 60 år. Taksten stopper dog med at falde, når du fylder 70 år.

Erhvervsevnetab

Hvis piskesmældet varigt nedsætter din evne til at arbejde og skaffe indtægt, kan du blive erstattet for tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetabet skal være på mindst 15%, førend du er erstatningsberettiget. Beløbet udgør skadelidtes årsløn ganget med erhvervstabsprocenten, ganget med 10, som bliver udbetalt som kapitalbeløb. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt være 10.277.500 kr. (2023).

Kontakt os og få kompetent rådgivning

Det kan være svært at navigere i de mange typer af erstatning, der kan være forbundet med piskesmæld. Det er ikke en skade der er til at se og føle på. Derfor kan det være svært at overbevise et forsikringsselskab om din ret til erstatning, selvom du lider belastning af skaden.

Vi tilbyder en gratis, uforpligtende samtale, hvor vi vurderer din sag og dine muligheder for at søge erstatning. Vores professionelle team af erstatningsadvokater kan hjælpe dig med at sikre dig din retmæssige erstatning, og arbejder med princippet ’ingen erstatning – ingen regning’. Du modtager derfor først regningen, når du har modtaget din erstatning.

Derudover er der mulighed for at få dækket ’rimelige advokatudgifter’. På denne måde går hele din erstatningssum ikke til at betale din advokatregning.

Du kan udfylde vores kontaktformular på siden her- så kontakter vi dig indenfor 24 timer. Du kan også ringe til os på telefon 76 28 14 36. Husk, at den første, indledende samtale altid er gratis.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!