De typiske erstatningskrav

Vi har stor erfaring med behandling af en bred vifte af sager indenfor personskadeerstatning. Få afklaring på din situation allerede i dag. Den første, indledende samtale er altid gratis.

Her på siden kan du kort læse om de erstatningskrav, som vi oftest oplever at vores klienter har. Har du brug for råd og vejledning til din erstatningssag, kan du til enhver tid kontakte os ved at udfylde vores kontaktformular på siden her eller ved at ringe på telefon 76 28 14 36.

Helbredsudgifter og andet tab

Hvis du i forbindelse med en skade eller sygdom, har udgifter til diverse, nødvendige behandlingsformer, kan disse blive dækket. Det gælder både medicin, genoptræning, psykologtimer, og andre lægeordinerede udgiftsposter. Husk at gemme dine kvitteringer, så du har dokumentation på dine krav.

Svie og smerte

Svie og smerte er en fast takst du kan få udbetalt, hvis du enten er sygemeldt, eller hvis du oplever smerter og/eller gener. Det er ikke altid nødvendigt at være i behandling eller at være sygemeldt, men dog altid at det er dokumenteret af lægen. Taksten er skattefri, og du modtager som udgangspunkt 220 kr. pr. sygedag (2023), dog maksimalt 85.500 kr. (2023).

Varigt mén

Et varigt mén er en uhelbredelig skade, som både kan være fysisk og psykisk. Du bliver kompenseret med et engangsbeløb, hvis størrelse bliver afgjort ud fra en méntabel. Det tager ofte omkring et års tid at vurdere, om du, som skadelidte, har pådraget sig et varigt mén. Kompensationen er skattefri og beløbet ligger på 9.790 kr. pr. méngrad (2023), dog maksimalt 1.173.000 kr. (2023).

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du grundet sygdom eller skade mister lønindtægter i en periode, kan du blive kompenseret for dit tab. Erstatningen gælder fra du bliver sygemeldt, og indtil du igen er tilbage på arbejde eller får konstateret erhvervsevnetab. Du bliver kompenseret, så dine indtægter bliver som havde du ikke været sygemeldt. Offentlige ydelser som sygedagpenge eller kontanthjælp fratrækkes derfor også din forventede lønindtægt, så du ikke bliver betalt mere end du ville have tjent i perioden med din almindelige indtægt. Denne erstatningsform er beskattet.

Erhvervsevnetab

Hvis din skade har medført et varigt arbejdsevnetab, er du berettiget til erstatning. Erstatningens omfang bestemmes ud fra forholdet mellem din almindelige årsløn og dit procentvise erhvervsevnetab – altså forskellen mellem hvad du ville have tjent, og hvad du reelt tjener efter din skade.

Erstatningen udbetales som et skattefrit engangsbeløb og reguleres efter den lovbestemte reguleringstakst. For at have krav på erstatning skal din erhvervstabsprocent være højere end 15%, og der kan maks. udbetales 10.277.500 kr. (2023).

Forsørgertabserstatning

Hvis en arbejdsulykke er årsagen til at din ægtefælle har mistet livet, har du som ægtefælle eller samlever krav på forsørgertabserstatning. Erstatningen svarer til 30% af den erstatning, afdøde havde haft krav på ved 100% erhvervsevnetab. Dog er der fastsat et minimumsbeløb på 1.099.500 kr. (2023).

Som tilbagestående ægtefælle eller samlever kan du ud over forsørgertabserstatning, få dækket udgifterne til begravelse, flytning eller bistand i hjemmet ved et overgangsbeløb på 184.500 kr. (2023).

Disse erstatningstyper gælder også børn under 18 år.

Erstatning til børn under 15 år

Børn under 15 år bliver i princippet behandlet efter samme regler for erstatning for ’svie og smerte’ og for ’varigt mén’. Det er mere vanskeligt at få erstatning for erhvervsevnetab, når man er under 15 år, men retten til erstatning gælder dog allerede, hvis méngraden er højere end 5%. En væsentlig forskel på sager med børn under 15 år er dog, at méngraden vil træde i stedet for erhvervsevnetabsprocenten, som der ellers bliver brugt. Derudover bliver der for børn under 15 år brugt en såkaldt “normalårsløn”.

Denne ”normalårsløn” reguleres årligt ligesom erstatningsansvarslovens øvrige takster. I 2023 er taksten for normalårslønnen 471.000 kr.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!