Arbejdsskade

Stor erfaring med behandling af sager om arbjedsskade.

Erstatning for arbejdsskade

Er du kommet til skade på eller under dit arbejde, betegnes dette som en arbejdsskade. Arbejdsskader dækker over fysiske såvel psykiske skader efter en ulykke, samt sygdom der er opstået grundet særlige arbejdsforhold. Om skaden viser sig i form af tabt erhvervsevne, varigt mén, eller om du har brug for at få dækket omkostningerne ved genoptræning eller medicin, falder det alt sammen ind under arbejdsskadeerstatning.

Hvis du har brug for mere information, eller er du i tvivl om din ret til erstatning, kan du læse mere herunder.

Hvem kan få en arbejdsskadeerstatning?

Retten til erstatning efter en arbejdsskade tilkommer en bred gruppe af personer. Det gælder for personer, der yder enten lønnet eller frivilligt arbejde i Danmark uanset ansættelsens varighed. Ligeledes er personer under uddannelse eller i praktikophold, samt personer med midlertidigt udlandsarbejde på arbejdsgiverens tjeneste berettigede til arbejdsskadeerstatning. Børn født med sygdom som resultat af moderens arbejdsvilkår under graviditet, kan også gøre krav på arbejdsskadeerstatning.

Man kan som pårørende have krav på erstatning, hvis der er tale om dødsfald som resultat af arbejdsskade.

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en skade, du har pådraget dig som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene. Skaden kategoriseres enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er, som oftest, en konkret hændelse, og symptomerne skal enten vise sig pludseligt eller senest indenfor fem dage. Skaden kan både være fysisk og psykisk, men der er ikke krav til skadens varighed eller behov for behandling.

En arbejdsulykke får retsvirkning fra ulykkesdagen.

Erhvervssygdom

Hvis du under dit arbejde er blevet udsat for særlige påvirkninger, som har ført til sygdom, vil det blive anset som en erhvervssygdom.

Der er krav på medicinsk dokumentation for, at sygdommen skyldes påvirkninger, som særligt udsætter specielle erhvervstyper i udførelsen af arbejdet.

Hvis et levendefødt barn har pådraget sig sygdom under moderens graviditet, hører dette også under erhvervssygdom, hvis skaden er sket som følge af moderens arbejde under graviditeten.

Erstatningstyper

Har du pådraget dig en arbejdsskade, giver arbejdsskadeloven dig ret til disse typer af erstatning eller godtgørelse:

  • Erstatning for tab af erhvervsevne (hvis med mere end 15%)
  • Godtgørelse for varigt mén (hvis mere end 5%)
  • Udgifter i forbindelse med behandling, medicin, genoptræning og hjælpemidler.

Som pårørende til et dødsfald forårsaget af en arbejdsskade, kan der være krav på overgangsbeløb ved dødsfald, erstatning ved tab af forsørger eller anden godtgørelse for efterladte.

Anmeldelse af arbejdsskade

I forbindelse med en arbejdsulykke har arbejdsgiveren pligt til at anmelde skaden til virksomhedens forsikringsselskab indenfor 14 dage efter ulykkestidspunktet. Hvis ikke arbejdsgiveren anmelder skaden, kan du, som tilskadekommen, selv anmelde skaden – dog senest et år efter ulykken har fundet sted.

Ved erhvervssygdom er det tilskadekomnes læge, der har pligt til at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt os og få afklaring

Vi har hos Advokatgruppen stor erfaring med behandling af arbejdsskadesager, og står klar til at hjælpe dig med at få overblik over din sag. Vores team hjælper dig med at indhente de fornødne oplysninger og tager os af det praktiske arbejde, så du kan være sikker på at få din retmæssige erstatning. Hos os kører vi med princippet ”ingen erstatning – ingen regning”. Du kan udfylde formularen og blive ringet op indenfor 24 timer til en gratis, uforpligtende samtale. Ellers kan du ringe til os på telefon 76 28 14 36.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!