Strandbeskyttelseslinjen

Danmarks strande og kyster har i mange år været beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse og klitfredning. Formålet med dette er, at beskytte kysternes dyre- og planteliv, samt at sikre, at de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier bliver bevaret.

Hvad er Strandbeskyttelseslinjen?

Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden- i sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre. Endvidere er kyststrækninger ved byer og store havne ikke omfattet af beskyttelsen.

Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen

Overvejer du at købe en ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen -eller er du allerede den lykkelige ejer af en sådan- og ønsker du at foretage nogle ændringer på ejendommen, så vil det i langt de fleste tilfælde være nødvendigt at søge dispensation.  Det kan f.eks. være relevant ved:

  • Opførelse af en udestue eller et orangeri i tilknytning til huset
  • Det kan også være relevant ved ændret anvendelse af bygningen
  • Indretning af bolig på 1. salen med etablering af kviste m.v.
  • Flytning af døre og vinduer osv.
  • Ændringer på grunden omkring bebyggelsen

Der findes mange scenarier, hvor det kan være relevant at ansøge om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse forhindrer, at du kan realisere dit projekt? Og om du kan opnå den nødvendige dispensation?
Det er her Advokatgruppens specialist i miljøret, advokat Mogens N. Lund, kan hjælpe. Vi har opbygget en stor ekspertise i sager omkring opnåelse af dispensation fra naturbeskyttelseslovens forskellige regler for såvel private som virksomheder.

En god og gennemarbejdet ansøgning er afgørende for et positivt udfald, og vi ved præcis, hvad Kystdirektoratet lægger vægt på under sagsbehandlingen. Kontakt os for en vurdering af din sag. Giver det god mening at arbejde videre med den, bistår vi gerne med udarbejdelse af dispensationsansøgningen samt sagens fortsættelse i Miljø- og Fødevareklage-nævnet, såfremt dette bliver nødvendigt.

Mogens miljøadvokat camping advokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!