Strandbeskyttelseslinjen

Miljøministeriet, herunder Kystdirektoratet, har besluttet at visse områder langs de danske strande og kyster, skal være beskyttet. Formålet med dette er, at beskytte kysternes dyre- og planteliv, samt at sikre, at de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative arealer bliver beskyttet.

Hvad er Strandbeskyttelseslinjen?

Strandbeskyttelseslinjen er en grænse fra stranden, som definerer hvorfra man må bygge eller indrette sig. Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og et areal op til 300 meter fra strandbredden. Der kan dog være nogle områder, som ved f.eks. sommerhusområder, hvor strandbeskyttelseslinjen kun er 100 meter eller mindre fra strandbredden.

Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når man køber en ejendom, som ligger tæt på stranden. Hvis du har en ejendom ved stranden, og du ønsker at bygge på den anden side af strandbeskyttelseslinjen, så kan der søges om dispensation ved Kystdirektoratet.

Dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen

Hvis du er den lykkelige ejer af en ejendom inden for Strandbeskyttelseslinjen, og du ønsker at foretage nogle ændringer på ejendommen, så kan det være nødvendigt at søge dispensation. Det kan f.eks. være relevant ved:

  • Opførelse af en udestue eller et orangeri i tilknytning til huset
  • Det kan også være relevant ved ændret anvendelse af bygningen
  • Indretning af bolig på 1. salen med etablering af kviste m.v.
  • Flytning af døre og vinduer osv.

Der findes mange scenarier, hvor det kan være relevant at ansøge om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse forhindrer, at du kan realisere dit projekt? Og om du kan opnå den nødvendige dispensation?
Det er her Advokatgruppens specialist i miljøret, advokat Mogens N. Lund, kan hjælpe. Vi har opbygget en stor ekspertise i sager omkring opnåelse af dispensation fra Naturbeskyttelseslovens forskellige regler for såvel private som virksomheder.

En god og gennemarbejdet ansøgning er afgørende for et positivt udfald, og vi ved præcis, hvad Kystdirektoratet lægger vægt på under sagsbehandlingen. Kontakt os for en vurdering af din sag. Giver det god mening at arbejde videre med den, bistår vi gerne med udarbejdelse af dispensationsansøgningen samt sagens fortsættelse i Miljø- og Fødevareklage-nævnet, såfremt dette bliver nødvendigt.