Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistighedsnævn, som træffer afgørelse i sager, der indbringes af lejer eller udlejer i private lejemål

Der er i alle kommuner et huslejenævn. Hos huslejenævnet kan der klages over bl.a.:

  • Lejens størrelse
  • Lejeforhøjelse
  • Vedligeholdelsesforhold
  • Forbrugsregnskaber, varme, vand og el
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Afregning af depositum
  • Varsling af huslejeforhøjelse.

Sagerne er tit komplicerede og det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig sikkert videre.

Hvad skal jeg være opmærksom på angående lejens størrelse?

Lejen kan enten reguleres på grundlag af aftaler mellem parterne om regulering, eller ved en parts ensidige varsling af en ændring af lejen i henhold til lejelovgivningens regler. Der kan mellem udlejer og lejer indgås en aftale om løbende forhøjelse af lejen. I sådanne tilfælde vil det ikke være nødvendigt at varsle lejeforhøjelserne. Kan der opnås enighed er det derfor ofte nemmest at indgå aftale om lejeforhøjelser, da en ensidigt varslet lejeforhøjelse skal iagttage lovgivningens regler, herunder om korrekt varsel.

Som udgangspunkt kan lejen fastsættes til det lejedes værdi. Det betyder, at lejen fastsættes ud fra den leje, som er almindeligt gældende i området for en tilsvarende bolig. Der sker således en sammenligning med eksisterende lejemål. Der skal her tages hensyn til fx beliggenhed, størrelse, kvalitet og vedligeholdelsesstand.

I det tilfælde at lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi, kan udlejer varsle lejeforhøjelse efter lejelovens § 47. Lejen skal i et sådant tilfælde afvige mindst 10% fra det lejedes værdi, før der kan blive tale om at lejen ”væsentligt lavere”. En sådan lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 2 år efter enten

  • lejeforholdets begyndelse, eller
  • sidst en lejeforhøjelse trådte i kraft

Er der aftalt uopsigelighed, og lejemålet er tidsbegrænset, kan der kun varsles lejeforhøjelse, hvis der i lejekontakten er taget forbehold for dette i medfør af lejelovens § 47, stk. 4. Reglerne om lejeregulering på baggrund af det lejedes værdi kan ikke fraviges til skade for lejer.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen har vi specialister i lejeret. Det er en fordel at alliere sig med en, der har erfaring med de mange og komplicerede regler. Kontakt os for en uforpligtende snak.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!