Husdyr

Mange lejere ønsker i dag at holde husdyr i deres lejemål, og derfor er det relevant for mange, at få indskrevet i deres lejekontrakt, at husdyr er tilladt. Men hvad skal du egentlig være opmærksom på i forbindelse med husdyr i lejemål? Læs mere herunder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvornår er det tilladt at holde husdyr i et lejemål?
  2. Hvad betragtes som husdyr i henhold til lejelovgivningen?
  3. Hvad gælder i henhold til husordenen?
  4. Hvad gælder med hensyn til besøg af dyr?

nbsp;

Hvornår er det tilladt at holde husdyr i et lejemål?

I typeformular A 9 er der i § 10 indsat mulighed for at krydse af, hvorvidt det er tilladt at holde husdyr i lejemålet. Er feltet ikke udfyldt, må det lægges til grund, at det er tilladt.

nbsp;

Hvad betragtes som husdyr i henhold til lejelovgivningen?

Ved husdyr må i lovens forstand forstås et dyr af en vis størrelse. Akvariefisk, kanariefugle, hamstre og andre smådyr falder som udgangspunkt udenfor kategorien og må derfor altid holdes i lejemålet, medmindre andet specifikt er aftalt, eller dyret er til væsentlig gene for naboerne.

nbsp;

Hvad gælder i henhold til husordenen?

Uanset hvad der er aftalt i lejeaftalen, kan det i husordenen være aftalt, at der ikke må holdes dyr. En sådan husordensbestemmelse har alene virkning for fremtiden. Husdyr, som allerede lovligt er anskaffet, kan ikke kræves fjernet med henvisning til den nye husorden. Til gengæld vil lejeren ikke være berettiget til at anskaffe sig et nyt husdyr efter husordenens ikrafttræden.

I og med at det er tilladt i husordenen helt at forbyde lejerne at holde husdyr, må det desto mere være tilladt at forbyde lejerne at holde visse, bestemte husdyr, såsom kamphunde, ud fra en det-mindre-i-det-mere-betragtning, idet forbuddet mod kamphunde er mindre indgribende i lejernes rettigheder end et generelt forbud mod husdyr. Ligeledes gælder det, hvis det er bestemt, at alle nye husdyr skal være steriliserede.

nbsp;

Hvad gælder med hensyn til besøg af dyr?

Et forbud mod at holde dyr medfører ikke nødvendigvis et forbud mod at få besøg af et dyr. En lejer må som udgangspunkt godt få besøg af personer, som har deres kæledyr med i lejemålet. Har en lejer ofte besøg af det samme dyr, må det komme an på en konkret vurdering, om dyret er så ofte på besøg, at lejeren må anses for alligevel at holde dem i lejemålet.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 9 kan desuden begrænse udlejerens ret til at afvise, såfremt andre lejere i ejendommen har ret til at holde husdyr.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din situation. Vores erfarne advokater vil med glæde rådgive dig om lejeret.