Møde i Børn og Unge-udvalget

Børn og unge-udvalget er sammensat af 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 børnesagkyndige og ledes af en byretsdommer.

Kommunen skal sende en indstilling til tvangsfjernelse med oplysning om genbehandlingsfrist. Der kan evt. tilføjes betingelser for samvær til Børn og Unge-udvalget.

Sammen med kommunens indstilling skal vedlægges § 50 børnefaglig undersøgelse, handleplan for anbringelsen, journaludskrift, samtalenotater (partshøring) fra samtaler med barnet og forældrene. Der skal også vedlægges eventuel forældreevneundersøgelse og/eller andre psykologiske undersøgelser, samt andre relevante bilag.

Der er ofte fejl i sagsbehandlingen, hvilket advokaten skal påklage overfor Børn og Unge-udvalget. Advokaten skal også sørge for at alle relevante forhold som støtter den unge eller forældrene kommer frem under mødet. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat som har erfaring med tvangsanbringelser, samt at du har tillid til advokaten.

Tvangsfjernelse er den mest indgribende foranstaltning overfor forældrene og barnet/den unge. Kommunen skal have afsøgt alle andre mindre indgribende foranstaltninger fx. personlig støtte, terapi, forældrekompetencekurser mv. inden kommunen vælger at indstille til en tvangsfjernelse. Med andre ord den mindst indgribende støtte/foranstaltning, som kan afhjælpe problemerne skal vælges inden kommunen bør overveje tvangsfjernelse. Dette kaldes proportionalitetsprincippet.

Børn og Unge-udvalget voterer og træffer afgørelse bag lukkede døre, hvorefter den unge/forældrene og advokaten bliver kaldt ind i mødelokalet igen og får oplysning om afgørelsen. Den skriftlige afgørelse sendes efterfølgende med posten, hvorefter afgørelsen eventuelt kan påklages til Ankestyrelsen.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for hjælp fra en erfaren advokat, så er du meget velkommen til at ringe til os. Vores advokater har hjulpet klienter siden 1987, og derfor kan du trygt regne med, at vi kan hjælpe dig.

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!