Klageadgang

Sådan får du klaget over en forkert afgørelse

Klage og ankeinstanser

En afgørelse fra Børn og Unge-udvalget kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen ligger i Aalborg og København. Klagesagerne fra Børn og Unge-udvalgene i Nordjylland behandles i Ankestyrelsen i Aalborg, og resten af landets klagesager fra Børn og Unge-udvalgene behandles i Ankestyrelsen i København. Der er planen at alle klagesagerne fra Børn og Ungeudvalene i Jylland på sigt skal behandles i Aalborg.

Du har ret til gratis advokathjælp i Ankestyrelsen, ligesom dine rimelige rejseudgifter vil blive dækket.

Ankestyrelsen er klagemyndighed i forhold til Børn og Unge-udvalget, men Ankestyrelsen har også mulighed for at tage en sag op af egen drift. Dette betyder, at nogle sager kan starte i Ankestyrelsen, men det betyder også at Ankestyrelsen selv kan tage en sag op af egen drift, hvor et Børn og Unge-udvalg har nægtet tvangsfjernelse. Se servicelovens § 65.

Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for byretten. Det er byretten i den retskreds hvor barnet har bopæl, eller er anbragt på institution eller plejefamilie, som behandler sagen.

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!