Klageadgang

Sådan får du klaget over en forkert afgørelse

Klage og ankeinstanser

En afgørelse fra Børn og Unge-udvalget kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen ligger i Aalborg og København. Klagesagerne fra Børn og Unge-udvalgene i Nordjylland behandles i Ankestyrelsen i Aalborg, og resten af landets klagesager fra Børn og Unge-udvalgene behandles i Ankestyrelsen i København. Der er planen at alle klagesagerne fra Børn og Ungeudvalene i Jylland på sigt skal behandles i Aalborg.

Du har ret til gratis advokathjælp i Ankestyrelsen, ligesom dine rimelige rejseudgifter vil blive dækket.

Ankestyrelsen er klagemyndighed i forhold til Børn og Unge-udvalget, men Ankestyrelsen har også mulighed for at tage en sag op af egen drift. Dette betyder, at nogle sager kan starte i Ankestyrelsen, men det betyder også at Ankestyrelsen selv kan tage en sag op af egen drift, hvor et Børn og Unge-udvalg har nægtet tvangsfjernelse. Se servicelovens § 65.

Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for byretten. Det er byretten i den retskreds hvor barnet har bopæl, eller er anbragt på institution eller plejefamilie, som behandler sagen.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!