Hjemgivelse

Bliv klogere på reglerne om hjemgivelse her.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er hjemgivelse?
  2. Hvad er mulighederne for hjemgivelse?
  3. Hvad medfører en afgørelse om hjemgivelse?

 

Hvad er hjemgivelse?

Anbringelse af et barn kan ske både med forældres samtykke og uden forældres samtykke. Hvis forældrene til barnet giver samtykke til anbringelsen, er der tale om en frivillig anbringelse. Hvis forældrene til barnet ikke giver samtykke til en anbringelse, er der tale om en tvangsfjernelse. Du kan læse mere om reglerne for tvangsfjernelse lige her.

En hjemgivelse er, når kommunen træffer afgørelse om, at et anbragt barn skal flytte hjem til sine forældre igen efter en anbringelse.

En anmodning om hjemgivelse kan både komme fra en forældremyndighedsindehaver eller barnet selv, hvis barnet er over 15 år.

 

Hvad er mulighederne for hjemgivelse?

En anbringelse skal ophøre, når

  • anbringelsens formål er nået,
  • anbringelsen ikke længere opfylder sit formål, eller
  • det anbragte barn fylder 18 år

Som forældremyndighedsindehaver – eller som anbragt barn over 15 år – er det derfor relevant at anmode om en hjemgivelse, hvis årsagen til anbringelsen har ændret sig væsentligt, og at anbringelsen dermed ikke længere opfylder sit formål, eller hvis selve formålet med anbringelsen er opnået.

Når der træffes afgørelse om hjemgivelse, bliver der taget hensyn til barnets behov for ro og stabilitet. Derfor skal der være tale om væsentlige ændringer, før en forælders anmodning om hjemgivelse kan blive behandlet.  Som forælder får du dermed afvist sin ansøgning om hjemgivelse, hvis der ikke er tale om væsentlige ændrede forhold for dit barn.

Hvis anmodningen derimod kommer fra barnet selv, skal kommunen behandle sagen og må dermed ikke afvise klagen. Hvis kommunen i dette tilfælde ikke imødekommer barnets ønske, kan sagen forelægges Børne- og Ungeudvalget i kommunen.

 

Hvad medfører en afgørelse om hjemgivese?

Når kommunen træffer afgørelse om hjemgivelse, fastsætter de en hjemgivelsesperiode, hvilket er en periode, som skal forløbe, før barnet flytter hjem til sine forældre igen. Perioden kan være lige fra få dage og op til flere måneder.

Hjemgivelsesperioden skal hindre, at en hjemgivelse sker alt for pludseligt, idet det kan i værste fald være til skade for dit barns trivsel og udvikling. I hjemgivelsesperioden får barnet således mulighed for en ordentlig afsked med sit anbringelsessted. Du og dit barn skal måske ses hyppigere i perioden, så dit barn kan vænne sig til at skulle hjem.

Hjemgivelsesperioden giver desuden kommunen mulighed for at planlægge hjemgivelsen. Det kan være, at I har brug for støtte i hjemmet i forbindelse med hjemgivelsen.

I ganske særlige tilfælde fastsætter kommunen ikke en hjemgivelsesperiode. Det kan f.eks. være i den situation, hvor barnets plejeforældre flytter samtidig med, at dit barn af andre årsager skal hjemgives. Her er det mest hensigtsmæssigt for dit barn at komme hjem med det samme frem for at skulle flytte til en ny plejefamilie i en kortere hjemgivelsesperiode.

Hvis kommunen ikke hjemgiver dit barn, og det samtidigt vurderes, at betingelserne for en anbringelse uden samtykke stadigvæk er til stede, kan sagen behandles af Børn- og unge-udvalget. Udvalget skal vurdere, hvorvidt betingelserne for tvangsanbringelsen stadig er opfyldte. Kommer udvalget frem til, at betingelserne ikke længere er opfyldte, skal barnet hjemgives. Kommunen skal herefter træffe afgørelse om hjemgivelsesperiode.

Har du brug for hjælp?

Der er ofte store følelser på spil i forbindelse med tvangsanbringelse af børn. Vi er hos Advokatgruppen speciallister i familieret. Vi forstår, hvad der er på spil, hvorfor vi altid gør alt hvad der står i vores magt for vores klienter. Kontakt os på 70 10 13 30 til en uforpligtende, gratis snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig.

 

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!