Gratis bisidder til børn og unge

En uvildig voksen som hjælper barnet/den unge med kontakt til kommunen m.v.

Børns Vilkårs bisidderkorps

Børns Vilkår har en bisidderordning, hvor børn og unge over hele landet kan få en gratis bisidder, hvis de har det svært.

En bisidder er en uvildig voksen, som hjælper og støtter børn og unge med kontakt til kommunen, og ledsager barnet eller den unge til møder i kommunen og andre myndigheder. Det en bisidder kan hjælpe børn og unge med er at sikre, at barnets eller den unges egen historie bliver fortalt samt sikre, at barnets eller den unges rettigheder bliver respekteret.

Er du et barn eller ung som har brug for en bisidder, kan du læse mere hér.

Er du forælder til et barn eller ung, som har brug for støtte, kan du læse mere om Børns Vilkårs Bisidderkorps hér.